Det informerer Moss kommune på sin nettside.

Testingen skjer to ganger i året, andre onsdagen i januar og i juni.

Onsdag er det varselet «Viktig melding – søk informasjon» som skal testes. Dette betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Det vil si til sammen ni tut.

Informasjon på ukrainsk

Sivilforsvaret tester flyalarmene for å sjekke at de virker som de skal, og for eventuelt å kunne reparere dersom noen er defekte.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Nytt av året er at det på kommunens nettside nå ligger en oversatt versjon på ukrainsk.

– DSB og Sivilforsvaret har i samarbeid med UDI laget en tekst med informasjon om varslingsprøven. Teksten er laget på norsk, ukrainsk og engelsk. Målet er at flest mulig ukrainere skal være klar over når varslingsprøven er, og at det kun er en test som gjøres to ganger i året, informerer pressevakt Renate Holtet i Moss kommune.

To andre signaler

I Norge har vi tre forskjellige signaler. «Viktig melding – søk informasjon» er ett av disse.

De to andre er «flyalarm» og «faren over».

  • Flyalarm: Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «Fare for angrep - søk dekning». Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.
  • Faren er over: Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

1250 flyalarmer

I Norge er det 1250 flyalarmer som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen.

Ifølge kartet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det 18 varslingsanlegg i mossedistriktet.