Derfor tror Heier at det snart blir kamper i 2. divisjon

– For oss er det helt avgjørende at vi snart kan få noen ulike scenarioer å forholde oss til. Det vil gi oss en litt større grad av ro og trygghet midt oppe i alt det usikre.