Sivilforsvaret tester sireneanleggene for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Dette er vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

9. juni klokken 12:00 er det derfor klart for en ny test, heter det i en pressemelding.

Der presiseres det at signalet som sendes ut betyr «Viktig melding – søk informasjon». Tyfonene vil da tute i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Det er plassert rundt 1250 varslingsanlegg rundt om i hele landet som skal brukes til varsle befolkningen ved akutt fare. Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige/farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen