Gå til sidens hovedinnhold

Det dummeste vi kan gjøre

DEBATT

Stanse jernbaneutbyggingen i Moss, utbrøt samferdselsminister Hareide på førstesiden i Moss Avis fredag denne uken, - glem det! Det dummeste og dyreste vi kan gjøre er å pakke sammen der vi arbeider nå og ikke sluttføre.

Han har selvfølgelig helt rett i det. Å stanse hele prosjektet med nytt dobbeltspor gjennom Moss vil være et gedigent tilbakeslag og et så stort økonomisk mageplask at det vil skape dønninger helt inn på Stortinget. Jeg er imidlertid ikke enig med ham i at det er det dummeste en kan gjøre. I en situasjon der en er trengt opp i et hjørne og står ovenfor en formidabel sikkerhetsmessig risiko, vil jeg hevde at det aller dummeste en kan gjøre er å ikke ta seg tid til å lytte til konstruktive innspill. Hvis statsråden hadde gjort det, og ikke avfeid disse med uttalelser som også langt mer tabloide aviser hadde elsket, ville han oppdaget at ingen har foreslått å stanse prosjektet. Flere har derimot kommet med innspill på hvordan en kan utnytte arbeidet som er påbegynt til å lage en trygg og billigere løsning uten tilhørende trafikkaos.

Les også

Knut Arild Hareide: – Å stanse nå vil være det dummeste og dyreste vi kan gjøre

I Kransen er det ikke noe særlig arbeid som er påbegynt, med tanke på selve dobbeltsporet. Bane NOR har fått revet Nyquistbyen og mange andre hus, og totalentreprenøren har etablert en diger byggeplass, støpt noen støttemurer og pumpet mange tusen tonn med stabiliserende masse ned i leira, alt på (skattebetalernes) regning, siden de har vært smarte nok til ikke å ta på seg det økonomiske ansvaret for dette. Resultatet har så langt åpenbart ikke vært spesielt vellykket for i NGI rapporten som oppgraderer hele området til risikoklasse 4 og skadekonsekvens «meget alvorlig», slås det fast at risiko for ras er for høy til at en kan fortsette anleggsarbeidene. Bane NOR har derfor måttet beordre full stopp inntil de har fått gjennomført en risikoanalyse basert på rapporten og deretter fått aksept for de nye sikringstiltakene som foreslås. Og midt i kvikkleiresonen med risikoklasse 4, der folk som bor i det samme området nå må søke kommunen bare de skal leie en minigraver, skal Bane NOR altså gjøre et enormt fysisk inngrep når de skal grave ut den 400 meter lange og 40 meter brede kulverten og som er så dyp at alle med høydeskrekk bør holde seg langt unna.

Med den tragiske hendelsen på Gjerdrum som bakteppe, og med tanke på de store boligområdene som befinner seg i umiddelbar nærhet til byggeplassen i Kransen, er det vanskelig å forstå hvordan statsråd Hareide implisitt kan hevde at det dummeste vi kan gjøre er å se etter alternativer. Men han får jo full støtte fra andre politikere inne på Stortinget som også uttaler til Moss Avis at det planlagte dobbeltsporet uansett skal fram. Undres på om de har noen formening om hvor farefullt det er, eller hvor store overskridelsene vil bli, når alle de nye sikringstiltakene skal iverksettes og totalentreprenøren har fått carte blanche til å skrive endringsmeldinger. Eller hvor mange år ekstra det kommer til å ta når Bane NOR må grave ut kulverten like forsiktig som arkeologer for at leira ikke skal bli kvikk. Forhåpentligvis ville de hatt en annen tilnærming til spørsmålet hvis de var klar over at det fantes en alternativ løsning der de påbegynte tunnelene kunne benyttes og en løste hele samferdselsfloken.

- Men hva skulle vi da gjort med området ved Kransen? Reagerte en av våre lokale politikere i Moss Avis tidlig i forrige uke,- la det ligge der i årrekke som en ødemark? Svaret er selvfølgelig det stikk motsatte. Da kunne en faktisk starte med å utvikle området ned mot sjøsiden umiddelbart, i stedet for at det skal være et ingenmannsland i uoverskuelig framtid, dog kanskje med en noe lavere ambisjon enn Bane Nors planlagte syv etasjers blokker, siden vi fortsatt vil befinne oss i området med risikoklasse fire.

La oss til slutt lage et bilde på situasjonen der vi er på utflukt med statsråd Hareide. Som så mange andre må han og familien velge bilferie i Norge som en følge av pandemien. Han har hatt en nokså trøblete start på turen med en klekkelig fartsbot nesten før de kom av sted, et aircondition anlegg som ikke virker i sommervarmen og to varme unger som skriker i baksetet. Og om ikke det er nok kommer de fram til et punkt på veien over til Vestlandet der fareskiltene står tett som hagl og varsler om all slags elendighet, overhengende rasfare, milevis med saktegående kø, til tider full stans på grunn av sprengningsarbeider og en veibane så ødelagt av telehiv at han må regne med en saftig verkstedsregning og at reisebudsjettet sprekker med flere hundre prosent, hvis bilen i det hele tatt overlever helt fram til målet. Om han ikke er irritert nok fra før har hans kone surfet Google Maps. Når de kommer fram til et kryss mener hun at de kan redde ferien med et veldig trygt alternativt som ikke framkommer av veiskiltet hvis de tar til venstre, fullstendig køfritt og med nylagt asfalt, en helt annen rute enn den han har planlagt i månedsvis.

- Tar den lengre tid? spør han, med ekstremt høye skuldre.

- Ja, men ikke så mye. La oss ta den.

- Det er det dummeste vi kan gjøre.

Les også

Knut Arild Hareide: – Å stanse nå vil være det dummeste og dyreste vi kan gjøre

Kommentarer til denne saken