Det er den vanligste årsaken til alvorlige ulykker – likevel tar UP stadig flere ruskjørere

Kjøring i rus er blant de vanligste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Likevel opplever politiet en stadig økning i antall sjåfører som blir tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.