40.000 konfirmanter, barn og voksne skal snart ut og samle inn penger under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. De skal igjen spre håp om at vi i fellesskap kan endre liv, landsbyer og land. Det kan være en vanskelig oppgave, når så mange piler peker feil vei. Aldri før har så mange mennesker blitt drevet på flukt på grunn av klimaendringer. Tørke og flom, konflikter rundt land og naturressurser og mangel på mat. Det er de brutale konsekvensene for verdens fattigste når temperaturen stiger og naturkreftene ikke lenger er forutsigbare. Regntiden er kortere og mer intens, elver tørker ut, fisk blir borte, såkorn skylles bort. Vi har lagt bak oss over to år med pandemi, som har gjort det enda vanskeligere å leve i sårbare deler av verden. I tillegg har Russland gått til invasjon av Ukraina og hele den vestlige verden er i beredskap. Mange mennesker er på flukt. Totalen av disse krisene gjør at over en halv milliard mennesker er på vei inn i ekstrem fattigdom.

Kirkens Nødhjelp er på plass i mange deler av verden, også i Ukraina, og gjennom fasteaksjonen 2022 har vi muligheten til sammen å arbeide for en mer rettferdig verden. Det er håp i en dråpe vann! -Men kan det nytte, det er da så lite? Ja, selv en dråpe gjør en forskjell! Også det som får konsekvenser for bare én person, kan forandre livet til den det gjelder. Vi kan alle være med og skape forandring, også med små bidrag. Vi kan si: Det er håp- også i én dråpe vann!

Mange unge er bekymret for jorda og klimaendringene. FN advarer om at det nå er «kode rød» for jorda på grunn av klimaendringene: Det er et akutt behov for handling. Det er alvor. Klimaendringene må møtes med tiltak og ny teknologi, og ofte er det enkle grep som skal til. Det tar årets fasteaksjon tak i.

I årets Fasteaksjon «reiser» vi til Malawi, et land som er på bunnen av alle statistikker som Norge topper. Et land der nesten halvparten av alle barn ikke følger voksekurven som de skal før fylte fem år på grunn av sult. Et land der bønder mister avlinger i flom eller tørke og jenter ned i 12-årsalderen giftes bort. Utfordringene står i kø, men det er en spire til håp. Det finnes løsninger, bare de tas i bruk.

En av løsningene er å styrke bøndene gjennom kunnskap, ny teknologi og tilgang til gode såkorn og gjødsel. En av dem som jobber med dette, er Takondwa Phanga (26). Han er agronom, og ansatt i Kirkens Nødhjelp. Hver uke gir han over 200 bønder opplæring i nye jordbruksmetoder, blant annet gjennom å bruke drypp-irrigasjon som vanningsmetode. Bøndene som er med betaler ca.100 kroner som en investering i en startpakke bestående av vannslanger, gjødsel og kvalitetssåfrø. Denne metoden bidrar til større og sikrere avlinger på mindre areal og krever mindre bruk av vann. Fokuset er å dyrke jorda på best mulig måte for å få mest mulig ut av den. Bønder som tidligere høstet 1 avling i året, kan med denne metoden nå få 3-4 avlinger i året. Drypp-irrigasjonssystemet er også vanneffektivt: Ved enden på slangen er det en dunk med vann, som fylles et par ganger i døgnet. Dette krever både mindre arbeid og mindre vann. Denne måten å dyrke jorda på gir både matsikkerhet og økonomisk vekst, slik at småbøndene kan bevege seg bort fra ren selvberging.

Fem år gamle Alefa i Malawi er også et godt eksempel på at det er håp i en dråpe vann. Hun går på førskole og får vann og grønnsaker fra hagen bak skolen. Foreldrene hennes får opplæring i bærekraftig og motstandsdyktig jordbruk, slik at de kan dyrke når det er tørt. Alefa får sunn mat hver dag og sannsynligheten for at hun vil vokse opp og få seg videre utdanning er stor. Det nytter å hjelpe. Det nytter å iverksette klimasmarte løsninger.

Unge mennesker har engasjert seg stort i klimakampen og jeg heier på engasjementet og ønsket om å få til en endring. At unge mennesker kan flytte fjell har vi fått mange eksempler på de siste to årene. Ikke minst så vi det under fjorårets fasteaksjon, der menigheter og konfirmanter sammen skapte entusiasme og optimisme i en tid som var tung for mange. Landet var stengt, konfirmantenes liv foregikk stort sett gjennom en skjerm og mange hadde tøffe dager. Midt i dette mørke, spredte de unge lys. Med kreative påfunn, bading, veddemål, konserter og utfordringer, fikk konfirmantene oppmerksomhet over hele landet. De samlet inn store summer som vil bedre livsvilkårene for verdens fattigste, gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette er vi uendelig takknemlige for!

Til alle dere som skal ut med bøsser, som samler inn digitalt eller gjennom andre kreative aktiviteter, takk for at dere engasjerer dere for andre! Takket være dere kan Kirkens Nødhjelp fortsette arbeidet med å utruste mennesker til å stå sterkere i møte med klimaendringene.