«Kulturlivet er grunnlaget for sivilisasjon og dannelse, demokrati og fellesskap. Samfunnsutviklingen med økt globalisering, digitalisering og mangfold, gjør at vi mer enn noen gang trenger levende og inkluderende lokalsamfunn. Kultur gir økt livskvalitet. Kultur er limet som binder mennesker sammen og bidrar til kunnskapsheving og mestring».

Dette er innledningen til Kulturplan for Moss kommune 2015-2026. Den skapte et godt grunnlag for «å tenke større» rundt kunst og kultur, både som egenverdi og som positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Det har vært årtier med idealisme og skaperkraft blant byens kulturmiljøer som har satt byens attraksjon på det nasjonale kulturkartet. Sammen med en stadig økende og bevisst satsing fra byens ledende politikere og offentlige administrasjon, ble vi å regne med nasjonalt når årets kulturkommune ble kåret i 2017. Som en av tre nominerte kommuner, ble vi slått av Bodø. Det er godt nok, for Bodø er kåret av EU som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Begrunnelsen for nominasjon til Årets kulturkommune 2017 var blant annet:

«…..dette er byen som erkjenner at et aktivt produserende og formidlende kulturliv har en egenverdi og skaper en levende og attraktiv by, og at kommunen derfor har valgt å være en sentral aktør i den videre utviklingen av kulturlivet i Moss.»

Moss kommune er stolt av sin historie og tradisjon, og i sin dynamiske byutvikling og attraksjon som kulturby, og slik presenterer kommunen seg selv:

«Utvikling av kunst og kultur står helt sentralt i utviklingen av Moss sentrum. Store arrangementer som Christian Frederikdagene, NonStop teaterfestival, Møllebyen Internasjonale Litteraturfestival, samtidskunstbiennalen Momentum med mer, blandes med mossedager, utekino, konserter og byfester og gir byliv og aktivitet i sentrum.»

Det er ingen tvil, Moss skal bli en av de mest attraktive byene i nærheten av Oslo. Moss skårer på en enorm transformasjon av byen, den skårer på beliggenhet til kystlinje og nærhet til natur, den skårer på et blomstrende kulturliv, den skårer på snart en halvtimes reisetid til Oslo. Er det noen som skjønner dette til det fulle, så er det boligbyggere som Merkantilbygg, som skriver «Moss by er unik med tanke på alle kultur- og fritidstilbud.»

Kulturlivet utgjør livsnødvendige samfunnsverdier - som kan skapes eller tapes. Det må aldri overlates til kun festtaler i gode tider. Nå er kulturlivet vårt sterkt truet; av korona men også av økonomien lokalt. Moss må spare store summer de neste årene, noe vi har fått presentert i kuttforslag som også smertelig rammer andre områder. Da er det naturlig å tenke at alle må være med på dugnad, like så mye som å sette samfunnsområder opp mot hverandre. Vi lurer allikevel på om dette alltid blir riktig, all den tid flere av kulturarrangørene dette vil ramme allerede er nødt til å klare seg med marginale midler. Enkelte vil rett og slett måtte legge ned og ikke komme tilbake, og det til tross for at kuttene som foreslås overfor byens kulturliv utgjør likevel svært lite av de enorme summene det totalt dreier seg om.

Effekten av de kulturmidlene som er foreslått redusert må også sees i sammenheng med hvor mye de faktisk skaper av byliv og positive samfunnsverdier. Det rammer kulturaktører som er med å løfte byens samlede attraksjon. Viktige premisser står på spill for en kulturby som speiler lokalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv. Kvaliteter som gir byen muligheter til å være et reelt alternativ til hovedstadens kulturtilbud for byens beboere, innflyttere og tilreisende gjester - og slik være preventivt for faren av å bli en soveby for pendlere.

Som representanter for deler av kulturmiljøet som tilfører byen betydningsfulle regionale og nasjonale kulturmidler, er det betimelig å minne om at dette legitimeres gjennom lokal offentlig støtte – kutt innebærer altså mindre kulturmidler utenfra.

Et kulturliv lar seg ikke slåes av og på som en bryter. Risikoen er tap av aktører og miljøer som har vært med å bygge opp og holde i live byens kulturkapital. Kontinuitet er en grunnleggende suksessfaktor i kulturlivet, den seigheten som gjør at noe overlever og ikke ender opp som døgnfluer – slik som Nonstopfestivalen med sine 16 år i drift. Samarbeid mellom kulturaktørene har vært og er en annen suksessfaktor i Moss som gjør det umulige mulig. Da Moss ble nominert som årets kulturkommune, var det fordi det var jobbet godt i mange hold i kommunen.

Vi var på vei med en plan, og vi har et ønske om å fortsette å holde oss til den planen, så vi også i framtiden kan si: «Det er i Moss det skjer!»