Etter to utfordrende år for reiselivsnæringen, vil regjeringen gjøre det vanskeligere for bedrifter å få tak i ansatte. Det vil ramme hoteller og restauranter hardt.

På LO-kongressen varslet Jonas Gahr Støre en “storrengjøring” i norsk arbeidsliv, og gjorde det klart at Ap og Sp nå vasker for harde livet. Første runde med vaskekosten skal forby bedrifter å benytte innleid arbeidskraft til sesong- og prosjektarbeid. Det vil gå hardt utover hoteller som kun driver i sesong og restauranter som drar inn nesten alle inntekter på sommeren. Det vil vaske bort bedrifter i distriktene som mangler arbeidskraft.

Faste ansettelser er, og skal fortsette å være, hovedregelen i norsk arbeidsliv. Men flere bransjer preges allerede av både kritisk mangel på arbeidskraft og store svingninger i arbeidsmengde basert på sesong. Disse bedriftene er helt avhengig av innleie av arbeidskraft i kortere perioder. Det er denne fleksibiliteten regjeringen vil til livs med sine forslag til innstramminger, og det er svært dårlig nytt for både små og store bedrifter i hele landet. Aller hardest vil Støres vaskekost ramme distriktene.

At bedrifter har mulighet til å leie inn arbeidskraft i perioder er viktig. Ikke fordi man ønsker mest mulig innleie, men fordi bedrifter som har tilnærmet alle kundene på sommeren kanskje holder stengt på vinteren. Da trengs det naturligvis flere ansatte på sommeren enn på vinteren.

Regjeringens forslag vil gjøre det umulig for mange bedrifter å få tak i arbeidskraften de trenger når kundene er der. Ifølge en undersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv vil det føre til at nesten hver fjerde reiselivsbedrift vil få redusert kapasitet til å ta imot gjester. I tillegg til kapasitet kan innleie også bidra med rett kompetanse. Flere bemanningsbyråer tilbyr intensivopplæring for at man kan gå rett inn i en stilling.

Regjeringens politikk er dårlig nytt både for bedriftene og for arbeidstakerne. Flere kan miste jobben, og flere vil bli permittert utenfor sesongen når bedriften kanskje ikke tar imot gjester. Dette skaper økt usikkerhet og mindre trygghet for både ansatte og lokalt næringsliv.

Svaret på utfordringen med å få tak i kompetent arbeidskraft må være å gi flere utenfor arbeidslivet fagutdanning. Høyre har blant annet foreslått å gjøre det lettere for voksne å fullføre videregående utdanning. Svaret fra regjeringen er nå å gjøre det enda vanskeligere for bedrifter å ansette folkene de trenger.

Resultatet blir at færre får prøve seg i arbeidslivet og i verste fall konkurser og permanent tapte arbeidsplasser. Begge deler er dårlig nytt for våre lokale reiselivsbedrifter som jobber hardt for å komme seg på bena igjen.

De trenger ikke en vaskekost i hodet, de trenger kompetent arbeidskraft. Ap og Sp har dessverre valgt å låse seg inne på bøttekottet.