I en økonomisk krise kan vi bruke bygg- og anleggsbransjen til å ruste opp samfunnet og komme oss gjennom krisa med flere i arbeid, og viktige investeringer på plass. Vi kan bygge, investere og bruke pengene i faktiske verdier som varer, og som samtidig gjør at samfunnet går rundt selv om økonomien er dårlig.

Til nå har bygg- og anleggsbransjen stort sett unngått permitteringer, men det kan være et spørsmål om tid. Flere bedrifter melder om at ordrebøkene snart er tomme, og om lærlingekrise for bransjen hvis ikke kommunene får mer penger.

For det er kommuner og fylkeskommuner som utgjør en stor del av oppdragene til bygg- og anleggsbransjen, og sørger for at hjulene går rundt. Men nå står også kommunene snart uten penger på bok.

Og kommer det ikke penger inn dit, gjør det heller ikke det til byggebedriftene, som i sin tur må permittere og slutte å ta inn læringer.

Skal lærlingene få læreplass må kommunene og fylkeskommunene ha ekstra penger til mer vedlikehold, og til å sette i gang nødvendige nybygg nå. Det står ikke på mangel på prosjekter – tvert imot trenger mange kommuner flere sykehjemsplasser, noen trenger nye skolebygg, kommunale sosialboliger og mye vedlikehold på veger, vann og avløp.

Det er mange oppgaver som må gjøres, men kommunene kan ikke ta penger fra eldreomsorgen eller barnevernet for å holde liv i byggenæringa.

Nå må vi holde hjulene i gang i bedriftene og sikre at elever får fullført utdanningen sin. Hvis vi samtidig kan få oppgradert fellesskapets eiendom i bygg og veier, har vi handlet smart. Dette er en mulighet vi ikke må gå glipp av.

Når inntektene svikter, tør ikke kommunene sette i gang nye bygg-, anlegg- eller vedlikeholdsprosjekter. Regjeringen er vag og uklar på hvorvidt ekstraordinære utgifter og inntektssvikt blir dekket, og det sier seg selv at også kommunene er avhengige av et budsjett som går opp. Nå trengs et ekstra løft for å redde arbeidsplasser, da må regjeringen komme med penger – og det raskt.