– Det fine med å være så lavt lønna som oss, er at det går greit å streike helt til jul

Onsdag har vekterstreiken vart i seks uker. Og lokale vektere står gjerne på barrikadene helt til jul.