Det gode liv i Moss: Betraktninger om korona og klima

Hanne Luthen

Hanne Luthen Foto:

Av
DEL

DEBATT Hva er det som gjør at vi er så gode på atferdsendring når vi treffes av en pandemi, men ikke evner det samme når det gjelde klima og miljø?

Det er nok mange svar på dette og det er to forskjellige typer kriser. Koronaen kommer raskt, mens klimaendringene kommer sakte (men også sikkert). Jeg tror de fleste opplever mer nærhet til faren ved korona enn faren ved klimaendringer. Vi er redde for å bli smittet. Vi frykter for eget liv og helse og vi frykter at våre nære skal bli syke. Vi vet også at smitten er nær oss, i vårt eget land, egen kommune og egen omgangskrets.

Det er heldigvis ikke like mange klimafornektere som tidligere. De katastrofale følgene av videre klimaendringer er kjent.

Vi vet klimaendringer fører til både tørke og flom som ødelegger avlinger. Vi vet at det er alvorlig med nedhugging av skogen i Amazonas og at isen smelter fortere enn noensinne på Antarktis. Men dette oppleves for mange som fjerne, ikke nære utfordringer. Vi hører at hvis vi ikke får bremset oppvarming av jorden vil naturkatastrofene inntreffe oftere i framtiden. Men det gjelder kanskje ikke i vår nære framtid og vårt nærmiljø? Kan det være slik at begreper som «fremtid» og «alvorlige konsekvenser» blir for vagt for mange? Det blir vanskelig å forholde seg til og det er menneskelig å fortrenge i en hektisk hverdag.

Forskningssenteret Cicero har gjort en undersøkelse av hvordan norske kommuner jobber med klimatilpassing. Den viser at 7 av 10 kommuner i undersøkelsen faktisk har opplevd ekstremvær de siste ti årene. Det går samtidig fram at kommunene som har vært utsatt for ekstremvær er langt mer opptatt av dette arbeidet enn de som har vært forskånet. De som har det nært, tar det mer alvorlig

Vi som bor i Moss har nærhet til Oslofjorden. Denne vakre fjorden har stor betydning for mange av oss. Vi er stolte av den og vi har i alle år brukt den aktivt til rekreasjon, båtliv og fiske.

I sommer var vi sammen med de minste barnebarna på Tronvikstranda. Jeg gledet meg til å fiske krabber med dem for første gang. Skuffelsen ble stor, både hos store og små. Det var umulig å oppdrive et eneste blåskjell. Barna var triste fordi de ikke fikk fisket og vi voksne fordi vi forsto alvoret. Vi erfarte der og da konsekvensene av mange tiårs negativ miljøpåvirkning.

Det stopper ikke her. Torsken og flere andre fiskeslag er i ferd med å bli borte. Viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake i fjorden vår. Dette har vi latt skje, til tross for at naturvernere og eksperter har advart oss i en årrekke.

Vi har kunnskap om hva som skal til for å ta vare på kloden. Det er mye å hente på nett, se eksempelvis www.besteforeldreaksjonen.no og Natur og Ungdom (nu.no) . Denne kunnskapen må spres til flere og i større grad omsettes til praksis.

Moss Arbeiderparti har planer om åpne temakvelder hvor vi retter oppmerksomhet mot hva vi kan gjøre lokalt. Vi samarbeider med Færder Arbeiderparti for at mer må gjøres, blant annet for å redde Oslofjorden. Derfor er alle i Moss invitert med på en åpen digital konferanse den 14.januar. Følg med på deres FB-side. Dette er en god erstatning med topp innledere til den første temakvelden vi i Moss nå i januar må avlyse, på grunn av økt smitte.

Natur og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk.I Arbeiderpartiets nye program slås det fast at klima og miljøpolitikk må høyere opp på dagsorden. Det er ikke noe som skal komme i tillegg til annen politikk som transport, næring og energi osv. ‘

Vi bor i en kommune som har en fersk klimaplan som er styrende for våre valg og viser retning. Vi har også et klimabudsjett og klimadel i kommuneplanen vår. Vi har fagfolk som kan og politikere som vil. Vi har flere ressurspersoner og organisasjoner. Moss har også flere næringsdrivere som viser vei når det gjelder grønn innovasjon. Likevel; Kommunen vår trenger enda flere som puster oss politikere i nakken og stiller krav til oss, som selv tar aktive verdivalg som viser seg i praksis.

Vi hadde vel aldri forestilt oss at vi skulle gå på matbutikken med ansiktsmasker eller at regjeringen skulle bestemme hvor mange som kan være til bords i våre hjem på julaften? Men vi tilpasser oss, fordi vi vet at det er forbundet med fare dersom vi ikke gjør det.

Min hensikt er ikke å tegne et skremmebilde. La oss fryde oss over den gode jobben våre fagfolk gjør for å håndtere korona i kommunen vår. La oss håpe at vi alle kan bruke den omstillingsevnen vi har vist at vi har til de aller størst utfordringene; Klima og naturkrisene.

Jeg håper vi sees på Færders FB-konferanse 14 .januar og på flere miljøkonferanser i Moss- når koronasmitten er redusert.

Mitt ønske for 2021 er vi etter hvert kan flytte oppmerksomheten over fra korona til klima - til hvordan vi kan ta vare på blomstene og biene - og fremtiden til barna våre.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken