Gå til sidens hovedinnhold

Trådformede grønnalger sprer seg i Oslofjorden.

De kalles lurv, og de kveler sukkertare og ålegress.

Sukkertareskoger og ålegressenger er viktige oppvekstområder for fisk og annet dyreliv.

Når lurven tar over de frodige områdene, medvirker det til kollaps i torskebestanden.

Det haster for Oslofjorden: – Moss må ta sin del

Oslofjorden kveles av våre utslipp. Det haster å gjøre tiltak, men det vil koste. Enkelte tiltak kan til syvende og sist være opp til lokale politikere.

For abonnenter