Siden pandemien inntraff landet i mars i fjor, har vi atter en gang forstått hvor viktig lærerne er for samfunnet. De er blant de viktigste personene i elevenes liv. Gjennom omsorg, danning og undervisning skal lærerne bidra til at barn og unge får kunnskap og utvikler seg som individer. I dag mangler det tusenvis av kvalifiserte lærere i skolen, og trenden er økende.

Samtidig som lærerne stadig får økt ansvar og en tøffere hverdag, øker også kravene fra regjeringen. De har innført et kompetansekrav for lærere med tilbakevirkende kraft, som har ført til at tusenvis av lærere ikke er kvalifisert fra 2025. Det vil si at lærere som har arbeidet i skolen og undervist i enkelte fag i flere tiår, blir tvunget til å ta videreutdanning slik at de får nok studiepoeng til å oppfylle regjeringens krav. Det er selvsagt at lærerne skal ha høy faglig og relasjonell kompetanse, men hvorfor tar vi ikke hensyn til den gode erfaringen disse lærerne har?

Senterpartiet frykter at lærermangelen vil øke i årene som kommer, og det er på grunn av de vedtakene regjeringspartiene har gjort. I. Mangelen på lærere er størst i grunnskolen og i distrikts-Norge. Og andelen ukvalifiserte har økt under Solberg-regjeringen. Derfor krever Senterpartiet at lærere får tilbake tid og tillit til å gjøre det de aller mest vil, nemlig bidra til læring hos elevene.

Det må forventes at flere av lærerne som mangler studiepoeng for å nå opp til regjeringens nye krav, enten vil gå ut av læreryrket eller pensjonere seg tidligere enn de ellers ville ha gjort. Med andre ord, vi risikerer å tape verdifulle lærerressurser som følge av et stivbent og uklokt krav om tilbakevirkende kraft. Konsekvensen av disse vedtakene er at mangelen på kompetente, kvalifiserte lærere vil øke betydelig. En trenger ikke 4 i matematikk for å forstå at resultatet blir en større andel ufaglærte i skolen, og et større skille mellom de deler av landet som har nok kvalifiserte lærere og dem som ikke har det.

Vi i Senterpartiet mener det er viktigere at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem, enn å gjøre tiltak som å «avskilte» erfarne lærere. Det er viktig for oss med kompetente lærer, men ikke med tilbakevirkende kraft som fjerner mange erfarne og kvalifiserte lærere fra skolen. Fremfor alt ønsker vi oss en ny regjering med Senterpartiet i spissen, som tar tak i lærermangelen og lærerne sin hverdag med det alvor det fortjener. For elevene sitt ve og vel, må lærerne få mer tid og tillit til å gjøre jobben sin.

Kjerstin Wøyen Funderud, stortingskandidat for Østfold Senterparti

Lars Vegard Fosser, stortingskandidat for Østfold Senterparti og lærerstudent