Viken politikerne diskuterer for tiden for eller mot store eller mindre fylker. Det bølger frem og tilbake ettersom partiene bestemmer og ombestemmer seg. Innen 2 måneder må de ta endelig standpunkt til et av de to forslagene som foreligger: Holde på Viken eller gå tilbake til de tre gamle fylkene. Foreløpig ligger sist nevnte løsning best an.

Triste greier når det også foreligger et tredje alternativ, best for alle parter i det lange løp: fjern fylket som forvaltningsnivå. De to tre arbeidsoppgavene fylkene i dag har, kan enkelt deles mellom livskraftige kommuner og staten. Jeg har ment det tidligere og gjentar det gjerne : Norge behøver ikke være organisert som et land med ti ganger Norges folketall. Det holder ganske sikkert med det ”nære nivået” som vi alle kan identifisere oss med : kommunene.

I tillegg : Det statlige, overordnede. Derfor bør avstemninger og diskusjoner som fylkespolitikerne nå bruker tid på, også inkludere alternativ 3 : fjerne fylkesnivået i forvaltningen. Alle ansatte i fylket kan tilbys å beholde sine jobber, i kommuner eller i staten. På sikt kan naturlig avgang deretter sørge for å bringe det totale tallet på offentlige ansatte ned på et mer moderat nivå enn dagens uten at det går ut over noens arbeidsplass.

De fleste fylkesansatte er tilknyttet videregående skoler. PÅ skolesektoren er det vel fremover heller snakk om flere arbeidsplasser enn færre. Kanskje er det mulig på litt sikt å flytte en del arbeidsplasser fra offentlig administrasjon til skolesektoren. Et godt utdannelsestilbud er god fremtidsforsikring!

Nå er vi i den absurde situasjon at politikere fra selv de partier (blant annet Høyre) som har programfestet 2 forvaltningsnivåer i Norge, argumenterer for å beholde fylkene. Lokalt har vi i tillegg fått et ekstrainnslag ved at Høyre foreslår at Moss melder overgang til Akershus dersom man kommer til at gamle dagers fylkesinndeling er best !

Vi har nå en historisk mulighet til å forenkle driften av Norge. Fra å være et av landene i verden med størst offentlig apparat, er det på høy tid at vi inntar en plass noe lavere på listen.

Så politikere : Benytt sjansen til en byråkratisk forenkling av forvaltningsstrukturen ved å lansere det tredje alternativet i den pågående Viken/ Buskerud, Akershus, Østfold debatten : ta bort det unødvendige leddet mellom kommunene og staten !

Jan A. Sannem