Det som vanligvis er slutten på russetiden ble starten for denne gjengen

For denne gjengen med russ ble 17. mai en markeringsdag for russetidens begynnelse istedenfor slutten.