– Dette er en kritisk situasjon for mange, og vi kan dessverre ikke utelukke at noen kan gå konkurs

Tusenvis av barn og unge står uten trenings- og aktivitetstilbud, og for noen av byens lag og foreninger kan korona-krisen få store økonomiske konsekvenser. Moss Idrettsråd ber klubbene ta kontakt i en krevende tid.