Prisen har vært delt ut siden 1984. Kulturpersonligheter, lokalhistorikere og idrettslag dominerer lista over prismottakere gjennom nærmere 40 år. I fjor var det musikerne Terje Norum og Ellen Marie Carlsen som delte prisen på 75.000 kroner.

Alle kan bidra med forslag til kandidater. I år er det disse kandidatene og begrunnelsene Mossiana-juryen har fått på bordet:

Liv Stylegar
Ildsjel i Husflidslaget, Torderød gårds venner, Moss Historielag, Sanitetsforeningen, Frelsesarmeen og Jeløy kirke.

Ryggejoggen
Viktig bidrag til folkehelsen gjennom mange år. Lavterskel trimtilbud.

Staale Granli
Særdeles dedikert i Rygge speidergruppe. Han har også flere verv, blant annet i korpset.

Angstringen Moss
Gjør en stor innsats for mange som sliter med ensomhet, og angst.

Moss Bluesklubb
Klubben er tredje største bluesklubb i Norge. Nytt i år er at det er gratis for de under 25 år.

DNT Vansjø dugnadsgjengen
Står på med gapahuken, stier og rydding, uselvisk for alle i Moss.

Henry Pongo
Har gjennom et stort antall år bragt glede og entusiasme til borgerne i Moss.

Karianne Nyheim Stray
FAU-representant i flere år, trener for Sprint Jeløys jentelag i 7 år, startet Diamantvolley i Moss. Her har hun sine egne tre barn og flere ungdommer som medhjelpere. Karianne er en ekte ildsjel, som viser at selv i travle hverdager er det rom for å engasjere seg for andre.

Teaterkråkene
Ungdomsgruppe for de mellom 10 og 18 år. Har drevet i 30 år.

Gjenbruksbutikken Happy Hand
En plass der folk finner hjelp.

Samspillbandet i Moss
En del av Dissimilisgruppen som holder til i Moss.

Arve Tomt Gundersen
Han nedlegger en enorm innsats for å dokumentere byens historie i tekst og bilder. Han har digitalisert og offentliggjort tusenvis av bilder gjennom sitt prosjekt "Mossehistorien".

Stein Kvist og Liv Frengstad
De er begge flinke, tålmodige og vennlige mennesker i Kulturskolen.

Thomas Myhre
Han har klart å få klubben opp en divisjon, til OBOS-ligaen. Han har tent fotballiveren i svært mange.

Tor Anstensen og Svein Erling Pedersen
Begge startet i Moss Guttemusikkorps og fortsatte i Moss Janitsjarorkester. Har vært med i Humlens Vænner nesten helt fra starten av og er fortsatt aktive .

Jon Gundersen
Gundersen har gjennom flere bokutgivelser kommet med nyttige og viktige bidrag til mossehistorien. Han har til dels avdekket til nå ukjente historiske fakta og sammenhenger, et svært viktig supplement til byens offisielle historie.

Elisabeth Vogt
Elisabeth Vogt har vært en ildsjel og har hatt det største arbeidet med gjennomføringen av arbeidet med Moss byleksikon. Hun har også bidratt med en rekke artikler og foredrag i Moss historielag.

Gunnar Richter Johansen
Ved sine "Skråblikk i Moss Avis har Gunnar Richter Johansen bidratt til å vise sider av mossehistorien som man ikke finner i leksikon, men som likevel er av stor betydning for byens identitet.

Grete-Elisabeth Haaland
Gjennom sitt lederskap i Fretex Miljø AS har hun fokus på attføring, gjenbruk, design og lønnsomhet. Sterkt engasjert i Miljøfestivalen og leder for 17.mai-komiteen. Hun synger i Moss korforening og har vært leder av koret de siste 4 årene.