Dette området forblir stengt i et år

I disse dager kan det se ut til at bensinstasjonen i Moss sentrum skal rives. Det er ikke planen.