Dette skjedde i Moss i 2020

Hva husker du best fra året som gikk?