Dette synes elevene om tiden med hjemmeskole

NYTTIG: – Svarene vi har fått fra videregåendeelevene er viktige og gir nyttig kunnskap dersom det skulle bli en ny periode med digital opplæring hjemme, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for opplæring og kompetanse..

NYTTIG: – Svarene vi har fått fra videregåendeelevene er viktige og gir nyttig kunnskap dersom det skulle bli en ny periode med digital opplæring hjemme, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for opplæring og kompetanse.. Foto:

Viken fylkeskommune har gjennomført en undersøkelse om hvordan elevene i videregående skoler opplevde digital undervisning hjemme i perioden skolene var stengt som følge av smittevernhensyn. Nå er resultatene klare.

DEL

Drøyt 18 000 elever har svart på undersøkelsen, noe som utgjør 43 prosent av alle elevene.

Elevene fikk i hovedsak spørsmål innen tre områder:

 • Det rent tekniske og praktiske ved en slik undervisningssituasjon- for eksempel om de hadde nettilgang hjemme, et sted å jobbe med skolearbeid i ro, osv.
 • Elevenes opplevelse av læring – for eksempel om de opplevde at de lærte mye, om det var variasjon i undervisningen, om de fikk tilbakemeldinger, osv.
 • Elevenes psykososiale behov – for eksempel om de hadde fått god nok informasjon hvis de hadde behov for å snakke med noen.

Dette svarte de

 • 65 prosent sier de har lært mye faglig i perioden med digital undervisning
 • 71 prosent sier de opplevde helt nye undervisningsformer.
 • 50 prosent syntes at de opplevde variasjon i undervisningen.
 • 66 prosent syntes de fikk tilstrekkelig med tilbakemeldinger på skolearbeidet i perioden med digital undervisning.
 • 57 prosent sier de fikk anledning til å vise hva de kunne
 • 69 prosent opplevde de faglige vurderingene som riktige.

– Mange elever opplevde at lærerne lyttet til deres tilbakemeldinger. Det er også en positiv endring fra før påske til etter påske i opplevd arbeidsmengde hos elevene som bekrefter inntrykket av at lærerne har justert sin praksis underveis på bakgrunn av erfaringer de har gjort seg, skriver Viken fylkeskommune i en pressemelding tirsdag 30. juni.

74 prosent sier de opplevde at lærerne og andre voksne på skolen var opptatt av hvordan de hadde det i perioden med digital undervisning.

– Lærerne og øvrige ansatte gjorde en kjempeinnsats for å gi elevene ved de videregående skolene best mulig undervisning i perioden der skolene var stengt. Denne innsatsen kommer tydelig frem i resultatene fra denne undersøkelsen, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for opplæring og kompetanse.

Det framgår av tallmaterialet at noen skoler har lykkes bedre enn andre med å gi en elevene en opplevelse av å bli ivaretatt i perioden.

– Hva disse skolene konkret har gjort, hvilken tilnærming de har valgt, blir spennende informasjonsinnhenting videre, og et grunnlag for læring for hele Viken fylkeskommune, sier Jacobsen.

Ikke alle har nettilgang

14 prosent av elevene som har svart forteller at de ikke hadde nettilgang hjemme. Dette stemmer med SSBs bredbåndsgraf som viser at vel 85 prosent av husstandene i Viken har god nettilgang. Elevene som ikke hadde nettilgang, mottok likevel mottok opplæring i denne perioden. Skolene valgte ulike lokale løsninger for å ivareta denne elevgruppen.

64 prosent syntes de fikk god hjelp av skolen til å bruke de ulike digitale løsningene for hjemmeskole.

Nyttig kunnskap

– Svarene vi har fått fra elevene er viktige. De gir nyttig kunnskap både dersom det skulle bli en ny periode med digital opplæring hjemme, om bruk av digitale undervisningsmetoder og generelt for det videre arbeide med å utvikle den gode Vikenskolen. Vikenskolen skal alltid ha som mål å ivareta elevenes læring og utvikling, sier Jacobsen.

Viken fylkeskommune er nå i gang med å dele og analysere resultatene av undersøkelsen innad i fylkesadministrasjonen, med rektorer og virksomhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene. Fylkesmannen har også fått resultatene presentert og oversendt. Etter sommeren vil resultatene bli diskutert med Elevorganisasjonen og Fylkeselevrådet.

Fakta om undersøkelsen:

 • Undersøkelsen ble sendt ut 8. mai og avsluttet 29. mai
 • Respondenter: 18401
 • Svarprosent: 43,7 prosent
 • Undersøkelsen dekker perioden med digital hjemmeundervisning fra 12. mars til ca. 27.april – med påskeferien imellom.

Artikkeltags