Helseminister Bent Høie avviser at Moss kommune har feilet ved ikke å vaksinere beboerne på seniorpensjonatet Solitun før man gjorde. Det var Erlend Wiborg (Frp) som varslet om denne saken for litt siden. Hans bestemor bor på pensjonatet og Wiborg mente at hun og de andre beboerne var havnet bak i køen i forhold til eldre på kommunens omsorgssentre.

Det fikk Frps partileder, Siv Jensen, til å svinge storslegga mot Moss kommune. Hun mente det rødgrønne flertallet i kommunen blandet partipolitikk og vaksinasjon, slik at eldre på private botilbud havnet bakerst i køen.

Dette fikk igjen ordfører Hanne Tollerud (Ap) til å ta til motmæle. Hun viste til at politikerne i Moss ikke hadde blandet seg inn i opplegget for vaksinering, men fulgt rådene fra fagmyndighetene. Hun ba helseministeren om en klargjøring for om Moss hadde fulgt regelverket.

I denne avklaringen er statsråd Bent Høie (H) krystallklar på at kommunen ikke har tråkket feil. Han påpeker forskjellen mellom et privat pensjonat for seniorer og kommunale sykehjem og bo- og omsorgssentre (med heldøgns helsefaglig bemanning), hvor altså de sistnevnte skal prioriteres.

Denne saken resulterte også i en bitter debatt lokalt. Høyres Jan Otto Syvertsen skjøt fra hofta og kritiserte vaksineringen lokalt. Det fikk posisjonen til å fyre løs med kanonene mot Syvertsen, som siden har beklaget saken. I tillegg har Høyres gruppeleder bedt om unnskyldning.

Denne saken og debatten før helgen om skjenkebestemmelsene viser hvor forsiktig de folkevalgte bør være med å bruke koronapandemien til partipolitiske markeringer. Med de siste innstramningene i helgen ble plutselig ikke debatten om å ta en halvliter så viktig lenger.

Dette viser hvor fort tingene kan endre seg og at våre folkevalgte må veie ordene sine i tiden framover. Det gjelder ikke minst nå som vi er i et valgår. Høstens stortingsvalg kan friste partier som sliter på meningsmålingene til å bruke i overkant store ord både nasjonalt og lokalt. Det må våre politikere unngå i den ustabile situasjonen landet nå står i nå.

Siv Jensen trykker til maksimalt mot ordføreren i Solitun-saken

Bent Høie: – Moss kommune har ikke gjort forskjellsbehandling på Solitun

Posisjonen raste og Høyre beklager for andre gang i Solitun-saken