På Aulestad, dikteren Bjørnstjerne Bjørnsons hjem i Gausdal, kan man lese hva han skrev i Dagbladet i 1892:

«Jeg føler mig skamfuld, hvergang en Landsmand bruger det på denne Maade… Hvad var Norge uden de Fremmede? I Haandverk, Industri, Handelskab, Kunst, sociale og politiske Opgaver? Enten maa vi ut blant dem eller de maa hid til oss. At skjælde ærlige Folk ut som ”Fremmed”, deri er en slet arv fra den Tid, de forskjellige stemmer hadede hverandre: derfra er arven gaat videre ind i Bygdesneverheden og derfra videre ind i den slettere Patriotisme. Det er Grisemoral i den, vi vil være alene i Trauget.»

Disse nesten 130 år gamle ordene er dessverre også aktuelle i den politiske debatten i Norge i dag. Når skal det bli slutt på at et politisk parti drar innvandrerkortet, og håper på et politisk comeback som sikrer dem makt? Hvor ville Norge stått økonomisk uten femtedelen av befolkningen med utenlandsk opprinnelse? Pandemien har vist hvor avhengig vi er av deres innsats for å få hjulene til å gå rundt. Hvem skulle arbeidet i jordbruket, i fiskeforedlingen, på byggeplassene og på sykehjemmene?

Valgresultatet vil vise at et parti på høyresiden i norsk politikk er helt i utakt med velgerne. De biter ikke lenger på agnet som bygger på fremmedfrykt.