De fleste av oss har tre valg å ta til høsten. Vi skal velge politikere til kommunen, de som skal forvalte våre ressurser til beste for oss, enten det gjelder næringsutvikling, skole, eldreomsorg eller barnevern. Vi skal velge politikere til fylkeskommunen, som skal forvalte ressursene som skal brukes på veier, videregående skoler, regional næringsutvikling og landbruk. Det er to viktige valg, og jeg håper alle leser programmer og stemmer på begge listene.

Så er det, for oss som er medlem av folkekirka, et tredje valg. Nemlig kikrkevalget. Nå som kirka er fristilt fra staten, er det avgjørende at alle som vil kirka vel, bidrar til det ved å avgi sin stemme. En viktig forutsetning for skille av kirke og stat, var at kirka skulle være demokratisk styrt, dens styrende organer skulle være representative og den skulle avholde åpne og demokratiske valg. Selv var jeg utmeldt av kirka i mange år, jeg var på en måte trygg på at staten sørget for at den var slik, en åpen og demokratisk folkekirke. Når den ble fristilt, valgte jeg å melde meg inn. En av mine hovedbegrunnelser var at jeg ville støtte de kreftene i kirka som jobber for det jeg tror på, som vi ha en folkekirke med rom og plass for alle. Som ser på mennesker som likeverdige fullt ut, som anerkjenner at Gud skaper oss forskjellige uten at vi skal skille dem inn i fullverdige medlemmer og delvis medlemmer ut fra rettigheter til kirkas handlinger. Enten det er vigsel, lederskap eller forkynnelse. Jeg ville være med på det laget. Alle skal ha en plass og være anerkjent for den de er i vår kirke. Kirka skal være et hellig rom og en hellig møteplass for alle troende, og den skal være et samlingssted og en ramme rundt viktige hendelser i alle folks liv. Barne- og ungdomsarbeid, brylluper og begravelser, sorg- og forsoningsarbeid. Ikke minst skal kirka oppfylle grunnlovens krav til en folkekirke, tilstede der folk bor. Kirka er ikke hel uten menighet. Menigheten er ingenting dersom den ikke utgår fra folk som tilhører kirka, som vil kirka vel og som ønsker å bidra til dette. Kirka og dens arbeid nært folk, der de bor og lever sine liv, er en del av våre store og små fellesskap. Den er arbeidsgiver og en viktig kulturbygger i lokalsamfunn. Derfor er forholdet mellom folk og kirke viktig og derfor er kirkevalget viktig. Jeg oppfordrer alle som er glade i folkekirka til å stemme ved årets kirkevalg. Jeg skal stemme på lista til Åpen folkekirke. Jeg vil ikke risikere at vedtak om likekjønnet vigsel likestilt med tokjønnet skal reverseres. Jeg vil være med på å gjøre kirka rausere, åpnere og mer inkluderende. Jeg vil vise at jeg bryr meg om kirkas arbeid og kirkas plass i lokalsamfunnet. Så, når du er i valglokalet, bruk de få minuttene ekstra til å avgi din stemme ved kirkevalget også. Godt valg!