– Det er typisk at det handles mer på nett i kommuner som ligger langt fra byer og kjøpesentre. I forbindelse med ferieperioder, som sommeren vi har hatt nå, ser vi også gjerne at de store hyttekommunene kommer høyt på listen, forteller Thomas Elvestad, Klarna Norges markedsdirektør, i en pressemelding.

Selskapet, som spesialiserer seg på betalingsløsninger over Internett, har nå svarene klare etter deres Shopping-Pulse-undersøkelse for tredje kvartal 2022. Her kommer ulikhetene i nordmenns netthandel-vaner fram, som hva vi kjøper mest av på nett, samt når og hvordan vi helst går løs på vår digitale shoppingrunde.

Innad i mosseregionen og Østfold er det tydelige forskjeller på hvor populært netthandel er.

Våler på topp

I 2021 var Råde den kommunen i Viken hvor det per innbygger ble handlet mest på nett i løpet av hele året. I 2022 ser det imidlertid ut til at kommunens innbyggere har lagt fra seg noe av netthandel-vanene. Mens gjennomsnittsinnbyggeren i Råde i 2021 handlet hele 59 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen på nett, handler rådesokningene nå sjeldnere online enn snittet.

I mosseregionene og Østfold er det nå kun i kommunene Våler og Vestby at innbyggerne handler mer på nett enn gjennomsnittet (se oversikten under).

På fylkesnivå ble det samlet sett netthandlet litt over gjennomsnittet i Viken i tredje kvartal. Mest per innbygger ble det netthandlet i Troms og Finnmark og Nordland.

– Denne statistikken kan tyde på at den geografiske fordelingen av norske netthandelen er i ferd med å vende tilbake til «normalen» før pandemiperioden. De nordligste fylkene har over tid vært der de har handlet mest på nett per person. Oslo tok imidlertid over topplasseringen i fjor, og har vokst klart raskest gjennom pandemien. Fremdeles handles det mer i Oslo enn i landet som gjennomsnitt, men ikke like mye som i Troms og Finnmark og Nordland, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Netthandelstoppen i Østfold, tredje kvartal 2022:

(*Shoppingindeks, per innbygger)

  • Våler 117
  • Vestby 102
  • Råde 93
  • Fredrikstad 92
  • Moss 92
  • Indre Østfold 92
  • Halden 90
  • Rakkestad 87

  • Sarpsborg 85
  • Marker 88

*Indeks 100 representerer den gjennomsnittsnordmannens netthandling gjennom Klarna i perioden 1. juli-30. september 2022. Et høyere eller lavere tall vise om innbyggerne i kommunen handlet mer eller mindre per person i gjennomsnitt enn landsgjennomsnittet gjorde. Indeksen er justert i forhold til folkemengde.

Flå er sammen med Rødøy i Nordland de kommunene i Norge hvor det ble netthandlet mest per innbygger i tredje kvartal 2022. Der netthandlet gjennomsnittsinnbyggeren hele 53 prosent mer enn på landsbasis. Deretter følger Hemsedal og Hol på fylkesshoppetoppen for Viken.

Les også

Matbløffen i norske butikker: – Selvfølgelig er det lureri

Mer smykker og accessoirer

Det vi handler mest av på nett, ifølge undersøkelsen, er klær og sko (38 prosent), underholdning (30 prosent) og skjønnhet og velværeprodukter (25 prosent). Sammenlignet med gjennomsnittsnordmannen utmerket innbyggerne i Viken seg med å handle mer innenfor kategorien smykker og accessoirer.

Blant nordmenn generelt er det hele én av fire som handler på nettet ukentlig eller oftere. De som gjør dette, trekker fram tre faktorer som de største fordelene: Flere betalingsløsninger (76 prosent), lavere priser (74 prosent) og sparer tid (73 prosent).

Det er spesielt aldersgruppen 25–40 år at et flertall foretrekker netthandel fremfor fysiske butikker. Deretter følger de mellom 18 og 25 år, hvor litt i underkant av halvparten foretrekker netthandel. Selv om den har steget litt, er fremdeles preferansen for netthandel klart lavest blant de over 57 år.

Klarnas tall og undersøkelser for den norske netthandelen i tredje kvartal viser også at søndag og mandag er de største netthandelsdagene. Tidspunktet hvor flest handler på nett er utover kvelden, med en klar topp som skjer rundt klokken 21.