Disse plassene skal endres

Flere steder i Moss skal kommunen utbedre veier og gangfelt.