Gå til sidens hovedinnhold

Drikkevann, jernbane, overskridelser og Lan Marie Berg

Debatt

Hvilke undersøkelser, analyser og vurderinger er gjort bak BaneNor sin anbefaling, og samferdselsminister Hareide sin beslutning, om å fortsette bygge jernbanen gjennom Moss som planlagt? Kostnadsrammen for toget gjennom Moss har nettopp økt til med ca 5 mrd til 17.9 mrd fra 5,4 i 2014 da første beslutning kom i Stortinget. Vi i MDG ber Samferdselsminister Hareide (KrF) om å fremskaffe grunnlaget bak beslutningen om å fortsette prosjektet.

I en presentasjon BaneNor holdt i januar om togprosjektet konkluderer de med at det var «Ingen garanti at det er mindre utfordrende grunnforhold i andre traseer – må i så fall tilbake til kommunedelplan for å vurdere alternativer». Jeg vil vite mye mer om hvordan BaneNor og departementet har gått frem for å konkludere med det.

Kostnadsoverskridelsen for toget i Moss kommer etter større funn av kvikkleire enn tidligere antatt ved Moss havn. Overskridelsene kommer i tillegg til enorme overskridelser på Follobanen. Dette er så store beløp at det må kunne dokumenteres og forklares grundig for skattebetalerne hvorfor konklusjonen likevel er at prosjektet skal fortsette som planlagt. Det splitter nye Østfoldsykehuset på Kalnes kostet til sammenlikning 6 mrd da det stod ferdig i 2015. 10 km jernbane gjennom Moss er altså i ferd med skulle koste det samme som 3 nye sykehus! Det er veldig tyst fra samferdselsministeren, statsministeren, Østfoldpolitikere og media. Folket er engasjert men møtes med taushet.

Nå pågår det en mediestorm med voldsom kritikk av Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG). Stormen nådde nye høyder da nyheten om et planlagt, ikke påbegynt, prosjekt for vannforsyningen i hovedstaden ble anslått å bli 5 mrd dyrere enn først skissert. Prosjektet har vært diskutert i 50 år fordi andre politiske flertall tidligere ikke har «orket» å starte det, selv om alle har vært enige i viktigheten. Berg tok tak i det som noe av det første hun gjorde da hun ble byråd, fordi kommunens risikoanalyse sa at de to største truslene i Oslo var pandemi (!) og bortfall av vannforsyningen. Oslo får i dag alt vannet sitt fra Maridalen.

Etter to varsler de siste par årene om høyere kostnader ville Berg at det skulle gjøres en grundig gjennomgang av kostnadene. Berg fikk siste kvalitetssikringsrapport 10 mai. 6 dager etterpå presenterte hun den for Bystyret. Kritikken lyder på at hun ikke har styring og ikke informerer. Det er viktig og bra og få en grundig gjennomgang av informasjonen gitt i saken gjennom en høring nå.

Men hvor er den offentlige kritikken, kvalitetssikringen, gjennomgangen og krav om høringer etter diverse, enorme kostnadssprekker av jernbaneprosjektet? Det er et prosjekt som krever vel så grundig gjennomgang om prosess og om mulige alternativ.

Hvorfor blåser opposisjonspartiene og medier opp dette drikkevannprosjektet? De får dessuten drahjelp av horder av enkeltpersoner og FB-grupper. Jeg frykter at de gjør det fordi de vet at negative nyheter om Byråd Berg får masse oppmerksomhet. Og alt er lov? I krig, kjærlighet og valgkamp, i hvert fall på nettet?

JA til bedre dokumentasjon av alle kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter! Ja til en åpen, ærlig og trygg debatt! Og la meg tilføye, ja til folkeskikk...

Kommentarer til denne saken