Politikerne i Moss er dundrende uenige om leksefrie skoler. Nå varsler Høyre omkamp i denne saken. Dermed kan det bli en politisk u-sving for elever, lærere og foreldre til høsten. Skoleledelsen varsler at dagens ordning fungerer godt. Nå skal den evalueres – og kanskje byttes ut om få måneder.

Moss Avis har skrevet om denne saken en rekke ganger. Fra skolestart i august 2022 ble mosseskolen leksefri. Nå er planen å gjennomføre en evaluering av ordningen i slutten av februar. Denne jobben skal gjøres av NTNU og et forskermiljø ved Høgskolen i Østfold. NTNU har utarbeidet et spørreskjema om erfaringene med leksefri skole hittil. Dette skjemaet skal sendes til elever, lærere og foresatte fra femte til 10.trinn. Enhetslederen for mosseskolen karakteriserer erfaringene med leksefri som positive så langt.

Men dette er et hett tema for mange. Motstanderne av ordningen fremholder at dette er et eksperiment hvor unge mennesker blir brukt som «forsøkskaniner». Før leksefri skole ble innført i Moss reagerte leder i Undervisningsforbundet lokalt. Han fremholdt at både lærere og tillitsvalgte var sjokkert, og syntes det var brukt alt for kort tid på prosessen i forkant av vedtaket. Mange foreldre har også hatt innvendinger. Ikke minst har foresatte vært bekymret for at de ikke vet hvor deres barn står rent faglig. Det gjelde særlig i forhold til lesing og matematikk. Flere har gitt uttrykk for at de ønsker seg en tettere dialog om dette. Gode arbeidsplaner som også involverer foresatte er en del av svaret for å betrygge de hjemme.

I 2021 gjennomførte NTNU og Trondheim kommune et prosjekt med leksefrie skoler. I rapporten derfra oppgir hele 84 prosent av elevene manglende motivasjon for å gå på skolen på grunn av lekser. Det er et så høy tall at både skoleadministrasjon og politikere bør ta dette med i sine vurderinger. Det er også grunn til å påpeke at fagfolk mener at elever av foreldre med høyere utdanning lettere får hjelp til lekser hjemme. Dermed kan leksene forsterke ulikheter. En måte å bøte på dette problemet kan være å utvide skoledagen, slik at elvene får hjelp til lekser på skolen.

Men politikerne i Moss burde avvente evalueringen av leksefri skole før man lover en ny runde i denne kampen. Uansett standpunkt til lekser, er det viktig å unngå at elever og lærere blir gjenstand for en politisk leksekrig, hvor skiftende flertall banker gjennom sine synspunkter. Både utvidet skoledag og leksehjelp på skolen kan være alternativer i denne debatten. Vi er forhåpentlig forbi pugging av «flere byer i Belgia».