Gå til sidens hovedinnhold

Dropp prinsippet, ordfører Tollerud

LESERBREV

Moss er kommet i en vanskelig og uheldig økonomisk situasjon. Kommunedirektør (tidligere rådmann) Hans Reidar Ness opplyser i den forbindelse at kommunen må redusere budsjettet i tiden fremover med 200 mill. kroner. Mye taler for at dette i hovedsak vil berøre de eldste, de svake og de som virkelig har mest behov for støtte og hjelp av kommunen. Mange, spesielt de fra kommunen, snakker om hva som må gjøres for å rette opp situasjonen, men ingen forsøker å forklare hvorfor den har oppstått. Den må jo ha utviklet seg over tid, men øyensynlig har ingen tatt tak.

For en god stund siden, i forbindelse med at den politiske ledelse hadde besluttet å kommunalisere barnehager og helseforetak, begrunnet ordføreren avgjørelsen med at det er et prinsipp. Ikke fordi kommunalisering vil være det beste for de det gjelder(!), ikke fordi det er det beste for kommunen, ikke fordi kvaliteten på kommunale sykehjem er best, ikke fordi de har flest dobbeltrom etc., men nei - fordi det er et prinsipp. Å styre etter prinsipper trodde jeg lå mange år tilbake i tiden.

Jeg kan ikke forstå at Eventyrskogen Barnehage med 14 glade barn og foreldre skal nedlegges fordi det er et prinsipp at barnehager skal være kommunale. Jeg er helt sikker på at eieren av nevnte barnehage vil bruke et eventuelt overskudd til investering i mer sand i sandkassen eller flere leker. Det samme kan sies om lokale helseforetak. Det beste er uten tvil en miks av kommunale og private foretak – ikke fordi det er et prinsipp. Dette gavner i hvert fall ikke de som virkelig har behov for kommunens hjelp og støtte.

I Norge er det (dessverre) en håndfull store barnehage- og helseforetak med stor omsetning og stort utbytte til eierne, et utbytte som investeres i helt andre tiltak fjernt fra helse og barnehager. Jeg er enig i og forstår godt at dette kritiseres og er en lite ønskelig situasjon for de fleste av oss. Men ikke bruk disse håndfulle virksomhetene som argument for å kommunalisere barnehager og helseforetak i Moss.

En kommune kan driftes i.h.t. mange forskjellige økonomiske teorier og den beste for Moss kommune i dagens uheldige situasjon er uten tvil «tæring etter næring». Prinsippteorien holder i hvert fall ikke i dag og det må tenkes nytt slik at de eldre ikke blir skadelidende. Og for all del, vennligst kom ikke med et forslag om økt eiendomsskatt. Det er respektløst og en ansvarsfraskrivelse.

Jeg regner med at kommunens politiske styringsgruppe er positivt interessert i kritikk, synspunkter og forslag og jeg avslutter derfor med det siste for å komme på offensiven igjen: Stikkc fingeren i (Kallum)jorden, få en snarlig løsning på lageret på havna slik at dagsbøtene ikke blir for store, etabler en kommunal og privat miks av foretak, vis respekt for de eldste og dropp prinsippteorien. Lykke til!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.