Drosjenæringen: Politikk på ville veier

Av
DEL

LeserbrevPå partiet Høyres hjemmeside sier statsminister Erna Solberg at «Det er viktig å unngå en utvikling i retning av «normale» heltidsjobber hvor det ikke går an å leve av lønnen.»

I regjeringsplattformen fra Granavolden heter det at: «Regjeringen vil åpne for økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten.»

De to utsagnene frontkolliderer med hverandre i regjeringskontorene. Særlig i den politikken som det legges opp til for drosjenæringen i Norge.

Flere av Høyres sentrale politikere, med stortingsrepresentantene Frølich og Nordby Lunde i spissen, sier at disse endringene åpner opp for at Uber ønskes velkommen til Norge. Uber, som er ulovlig i hele Norden, er et foretak uten fast ansatte, uten kontrollerbare inntekter og med sjåfører som beviselig unndrar inntekter fra beskatning og kun jobber på tider det er kjøring å hente i storbyene.

Det er et varslet frislipp på drosjemarkedet som vil føre til jobber det ikke går an å leve av. Og med åpning for foretak som ikke bidrar verken med skattekroner eller trygge, gode jobber.

Vi hadde håpet at den nye regjeringsplattformen hadde inneholdt noen formuleringer om drosjer som kollektivtransport. Det er to ord jeg har lett etter i regjeringsplattformen, og som ikke finnes. Det ene er «taxi», det andre er «drosje». De er helt utelatt. Det gir dessverre et dårlig signal for det forventede lovendringsforslaget som en flertallsregjering snart skal legge fram for Stortinget.

Arbeiderpartiet frykter at det blir som i Danmark, hvor regjeringen tydeligvis har hentet inspirasjon. Der har sjåførene nå satt i gang en aksjon mot lavlønnsutviklingen i næringen. Regjeringen hadde nå en mulighet til å formulere noe om det, men har forspilt sjansen. Nå kan vi bare krysse fingrene og håpe at forsinkelsen betyr at regjeringen tar til fornuft, for slik endringene er varslet, så undergraver det et trygt og sterkt fellesskap slik som Arbeiderpartiet vil ha det.

Regjeringen ønsker velkommen til uregulert persontransport i private biler. Hvem skal det være godt for, bortsett fra dem som sitter og styrer forretningsmodellen fra utlandet og som eier mobilappen? Det blir ikke bedre tilbud til publikum. Det blir ikke lavere priser. Det blir ikke faste arbeidsplasser. Det blir ikke bedre lønnsomhet i næringen. Det blir ikke skatteinntekter til samfunnet. Det blir ikke bedre transporttilbud for syke, eldre og bevegelseshemmede i distriktene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags