Bom stopp for å få nye boliglån

 Boligmarkedet er blitt tøffere fordi prisene stiger mye samtidig som bankene har strammet inn på sine utlånsbetingelser. Foto: Scanpix

Boligmarkedet er blitt tøffere fordi prisene stiger mye samtidig som bankene har strammet inn på sine utlånsbetingelser. Foto: Scanpix

Artikkelen er over 5 år gammel

Ingen som søker om startlån i Moss om dagen kan regne med å få så mye som en krone. Startlånspotten for 2012 er nemlig allerede brukt opp.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller som har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen.

Moss kommune har de siste årene hatt en utlånsramme på 45 millioner kroner til startlån og refinansiering, samt et etableringstilskudd på 2,150 millioner kroner. Summene har vært tilstrekkelige i forhold til søkermassen – inntil nå.

Rammene sprengt

Pågangen så langt i år har sprengt utlånsrammene fullstendig, og kommunen har dermed satt foten ned for behandling av nye søknader.

Eneste mulighet for at kommunen skal kunne innvilge flere søknader, er at Husbanken stiller opp med mer midler.

Kommunen vil derfor søke Husbanken om en økning av lånerammen fra 45 til 80 millioner kroner for 2012.
– Sett i forhold til utviklingen så langt i år, regner vi med at en økning på 35 millioner kroner er realistisk, skriver rådmann Bente Hedum i sin innstilling til formannskapet i Moss som får saken til behandling 4. juni.

Økte priser

Hvorfor startlånsordningen plutselig er blitt så populær tror rådmannen henger sammen med at ordningen er blitt bedre kjent via media, samt at boligprisene i Moss er sterkt økende kombinert med bankenes mer restriktive utlånspolitikk.
Kjøper man en bolig i dag, kreves det 15 prosent egenkapital.

Nye bosetningskrav

Til nå har det også vært slik i Moss at det ikke har vært nødvendig å være bosatt i kommunen for å søke om startlån. En stadig større andel av søkerne har da også vist seg å bo i andre kommuner.

Nå ønsker rådmannen å stramme inn dette, og krever at dersom det skal innvilges startlån, må søkerne ha bodd et halvt år eller mer i Moss på søknadstidspunktet.

Det vil også bli lagt opp til å henvise søkerne til å ta opp ordinære banklån som 1.prioritet slik at startlån mer skal brukes til toppfinansiering med 2. prioritets sikkerhet.

Også det er momenter som formannskapet i Moss skal avgjøre 4. juni.

Artikkeltags