Moss kommune kjøper bygninger, prislapp: 202,9 millioner kroner

Moss kommune rådes til å kjøpe Moss rådhus og Peer Gynt helsehus. Det er Moss kommunale pensjonskasse som eier disse byggene i dag.