Oppfyller du disse kriteriene, kan du slippe eiendomsskatt i nye Moss

Boligeiere med lav inntekt kan slippe å betale eiendomsskatt i 2020 – det første året med nye Moss kommune – dersom du søker i løpet av den neste måneden.