Eiendomsskatten reduseres nok en gang. Legger begrensninger på nye Moss

Av

Regjeringen vil i statsbudsjett for neste år redusere eiendomsskatten ytterligere, ned til 4 promille.