Dette mener partiene om følgende påstand fra Moss Avis' valgomat: "Eiendomsskatten bør ikke reduseres, men opprettholdes for å finansiere kommunale tjenester":
Helt uenig: Høyre, Frp, Norgesdemokratene, Industri- og næringspartiet, Liberalistene, Pensjonistpartiet

Hvis eiendomsskatten skal reduseres, må det kuttes et sted.

De partiene som vil redusere/fjerne e-skatten kvier seg mot å fortelle velgerne hvor det skal kuttes. Det forstår jeg godt. Da H og Frp reduserte e-skatten i gamle Moss i perioden 2011-15 økte SFO-satsene med 35%, det ble kuttet i pleie og omsorg, i tjenester for funksjonshemmede, og barneverntjenesten ble utarmet.

Eiendomsskatten økte med 6,5 % ved kommunesammenslåingen. Det var alle partier med på (Frp ville ha en litt mindre økning). Siden 2021 har e-skatten stått stille i Moss. Det er ikke riktig at Moss har landets nest høyeste e-skatt. Påstanden er basert på et regneeksempel på en enebolig på 120 kvm. Dersom man i stedet bruker tallene for en gjennomsnittlig bolig eller eiendomsskatt pr. innbygger, ligger Moss midt på treet blant de kommunene det er naturlig å sammenligne med.

I budsjettet for i år foreslo Høyre for første gang siden 2014 en reduksjon. Reduksjonen tilsvarer 1400 kr årlig for en gjennomsnittsbolig. Inndekningen deres var en regnefeil(!) på 30 millioner. Før sommeren foreslo H igjen å redusere eiendomsskatten. Denne gang ville reduksjonen bety 700 kr årlig. Flertallet valgte i stedet å prioritere økt bemanning innen pleie og omsorg, skoler og barnehager.

Frp påstår at hvis vi hadde fjernet hele eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig, ville kommunen fortsatt gått med 65 mill. i overskudd. Det er riktig, men det var i fjor. Vi har nå hatt to ekstraordinære år med høy skatteinngang. Vi kan ikke regne med at det fortsetter. Uten e-skatt i år vil kommunen gå med 350 mill. i underskudd og da er reservene oppbrukt neste år.

I de 3 første årene i den nye kommunen har regnbuealliansen levert et samlet netto driftsresultat på 437 millioner. Vi har gjennom god økonomisk styring bygd opp et solid disposisjonsfond. I årets budsjett bruker vi ca. 200 mill. av fondet.

Dette er penger som går til eldreomsorg, utjevning av sosiale forskjeller, bedre oppvekstvilkår og mye annet som gjør Moss til en god kommune å bo i for alle.