Eiendomsskatten – Frp og den økonomiske virkeligheten

Av
DEL

Frp med sin leder Michael Torp går nok en gang høyt på banen for å gi inntrykk av at partiet skal klare å fjerne eiendomsskatten (176 mill kr). Argumentene er som tidligere; det er en usosial skatt, og det er en unødvendig skatt. Jeg kan være enig i at det burde vært tatt mer hensyn til innbyggernes betalingsevne ved beregning av eiendomsskatten.

Bystyret har dog imøtekommet noen av innvendingene ved at husstander som har under 300 000 i årlig inntekt og med bankinnskudd under 100 000, slipper eiendomsskatt. Dessuten skal barnetrygd, bostøtte og sosial stønad holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Evneprinsippet har til en viss grad blitt styrket.

Nødvendig

Om dette er en unødvendig skatt? Det vil jeg komme tilbake til.

Kommunestyret har vedtatt en promillesats på 2,8. Det gir kommunen en årlig inntekt på 176 mill. Beløpet vil for eksempel dekke årlige bruttokostnaden til ca 220 lærere, eller kostnader for ca 140 sykehjemsplasser.

Jeg har ved flere anledninger bedt Frp komme med eksempler på tjenester/tjenesteområder som må reduseres eller fjernes, når kommunen mister inntekter fra e-skatten. Det blir for feigt å si at det må rådmannen ta seg av.

Ulike rådmenn har flere ganger siden 2000 kommet med forslag; enten ved å bruke «ostehøvelen» på ulike tjenester, eller forelått fjerning av tjenester. Når innbyggerne har lest rådmennenes forslag, har flere tatt til motmæle; leserbrev skrives og fakkeltog ender opp foran rådhuset. Politikere vil gjerne bli gjenvalgt. De kryper til korset, og rådmennenes forslag har blitt ignorert.

Over flere år

Michael Torp sier nå at bortfallet av e-skatten skal tas over flere år. Mine spørsmål og henstillinger til Frp er:

l Kom med konkrete forslag til hvilke tjenester som skal kuttes eller fjernes. Slutt å skyve rådmannen foran dere. Vis at partiet har mot til å fortelle innbyggerne; hvor skal ansatte sies opp? For hver ansatt som sies opp, vil eiendomsskatten reduseres med ca 850 000 kroner.

I behandlingen av økonomiplanen legger Frp fra år 2022 inn bruk av e-skatt på 158 mill (den årlige mindrebruken er 18 mill). Men det vil fortsatt være 158 mill igjen av eiendomsskatten, før den er fjernet. Hvor mange år trenger Frp for å fjerne resten? Snakker vi om 15, 25 eller 50 år?

l I tillegg til at kommunen har mistet en årlig inntekt på 18 mill, har Frp foreslått årlige innkjøps- og ansettelsesstopp verdt 20 mill. Vet Frp hvordan dette vil slå ut i den kommunale organisasjonen? Partiet har i tillegg lagt inn årlige effektiviseringskrav på 10 mill. Hvilke konsekvenser vil denne såkalte «effektiviseringen» få for de kommunale tjenestene? Hvilke varer og tjenester vil dette gå utover? Kom med eksempler.

l Som leseren sikkert har forstått , er undertegnede «lut lei» av å høre og lese om inkonsekvensen Frp har i forsøkene på å fjerne eiendomsskatten. Skal kuttene tas i grunnskolen, i pleie – og omsorgstjenestene, i helsetjenesten, i støtte til frivillige lag og foreninger, i vedlkehold av kommunale veier (brøyting og feieng), i tiltak i kultursektoren?

Kom på banen og fortell innbyggerne hvor kuttene skal tas, og i hvilke sektorer ansatte skal sies opp. Kommunestyret skal prioritere. Rådmannen skal effektuere.

Rettferdig

La meg til slutt gjenta: Jeg støtter en lavest mulig eiendomsskatt, og jeg støtter en best mulig rettferdig utskriving av skatten. Men konsekvensene av en reduksjon eller fjerning, kan ikke baseres på synsing, antagelser og mangel på økonomisk realisme. Frp må stå til anvar for konsekvensene et bortfall på kr 176 mill vil få for skoler, sykehjem og kulturliv.

Hvis ikke, vil jeg karakterisere det hele som partipropaganda; et stykke valgflesk som henger i urealistiske, økonomiske luftballonger.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags