Eika på Dilling er blitt en politisk sak

Undrer: – Spørsmålet blir hvem som kan stilles til ansvar for at det under planleggingen ikke er blitt tatt  hensyn til denne flotte eika.

Undrer: – Spørsmålet blir hvem som kan stilles til ansvar for at det under planleggingen ikke er blitt tatt hensyn til denne flotte eika.

Av
DEL

Leserbrev Et flertall i teknisk utvalg mener at planene må endres, slik at eika blir bevart. Dette vil i så fall bety merkostnader på ca. 2,3 mill. Saken går nå til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det er lett å være enig med flertallet. Slike karaktertrær er viktige i et kulturlandskap som vi alle verdsetter høyt. Slike gamle eiker er også av stor betydning for det biologiske mangfoldet.

Det har vært utallige møter mellom kommunene og Bane Nor om planene for den nye jernbanetraseen over Dilling. I tillegg har planene vært til behandling i kommunale organer. Dersom kommunen her har stilt krav om at denne eika må bevares – men ikke blitt hørt - så er det riktig av teknisk utvalg på stå på dette standpunktet. Men har kommunen ”glemt” å synliggjøre dette lokale ønsket, så er det grunn til å frykte at fylkesmannen vil gi Bane Nor medhold i denne saken.

Den kommunale høringen av slike store utbyggingsplaner har til hensikt å fange opp lokale interesser, slik at disse kan bli tatt hensyn til under planleggingen eller under anleggsarbeidet.

Spørsmålet blir hvem som kan stilles til ansvar for at det under planleggingen ikke er blitt tatt hensyn til denne flotte eika. Er det Bane Nor som ikke har hatt den nødvendige kompetansen til å forstå verdien av slike gamle, majestetiske trær, eller er det tidligere Rygge kommune som ikke har stilt tydelige nok krav om bevaring?

Da E6 ble bygget ut til 4-felts motorvei for mer enn tiår siden, ble bevaring av Dramstadeika viet stor oppmerksomhet av Statens vegvesen. Eika ble sikret juridisk gjennom reguleringsplan. Det ble gjennomført en grundig kartlegging av treets krone og rotsystem som grunnlag for planleggingen. Og eika står der like flott i dag som før utbyggingen.

Bane Nor har åpenbart noe å lære av Statens vegvesen.

LES OGSÅ:

Full krig om fredet eiketre: Bane NOR møter veggen

Refser Bane NOR – vil la eika stå: Men Frp-Liv svinger øksa

Helge Eek har en hellig eik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.