– Moss kommune har en meget ambisisøs og bra demensplan, men det holder ikke med planer...

Lorentz Nitter, Ny Kurs

Lorentz Nitter, Ny Kurs

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert Lorentz Nitter, Ny Kurs.

DEL

KronikkInnledningsvis vil jeg si det er rørende hvordan nasjonale aviser og nasjonale politikere er opptatt av eldreomsorg før valget, men etterpå er det ganske stille. Det loves “gull og grønne skoger”, noe vi dessverre ser lite til.

Det har vært en intens debatt vedr. såkalte “Velferdsprofittører”, dvs. store, multinasjonale selskaper som driver omsorgstjenester “world wide” og tar ut store overskudd. Selvfølgelig ønsker aksjonærer rimelig avkastning på investert kapital.

Det er i denne sammenheng viktig å skille mellom såkalt idelle organisasjoner som drivere (Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Røde Kors som er mindre opptatt av å tjene penger) og de store multinasjonale drivere.

Det er håpløst å sammenlikne privat hjemmesykepleie, privat barnehagedrift og sykehjemsdrift. Når det gjelder de to først arenaer kan man velge leverandør, når det gjelder sykehjem kan man ikke velge.

Jeg og vi er meget skeptiske til de store kommersielle, multinasjonale leverandører. Jeg har erfaring både med kommunalt drevne sykehjem og privat drevne, i dette tilfelle drevet av Norlandia. Jeg vil innledningsvis si at alt var langt fra perfekt da kommunen var driver. Jeg tok flere ganger opp at spesialkompetanse, i dette tilfelle innen demens, som jeg kan litt om, var for dårlig. Jeg hadde i utgangspunktet tro på en stor, kommersiell aktør som Norlandia, særlig etter å ha hørt flotte taler på informasjonsmøter og sett alle de flotte prosedyrene de hadde. Jeg skjønte imidlertid ikke at det var mulig å tjene penger på avansert eldreomsorg, der det stilles store krav til høykompetent personale, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, samt selvfølgelig leger, både når det gjelder faktisk kunnskap, språkferdigheter og kjennskap til norsk kultur. Denne bekymring delte jeg imidlertid med tidligere høyrestatsråd og professor ved Handelshøyskolen, Victor Normann som mente og mener at sykehjem egner seg dårlig for denne type konkuranseutsetting da det ikke er mulig å tjene penger på dette og driften av slike institusjoner er og blir et offentlig ansvar.

Moss kommune hevdet sin tid at driften ble gitt til de som leverte best kvalitet til lavest pris, der kvalitet skulle utgjøre 60% og pris 40%. Jeg ble meget bekymret da jeg så at kontrollen Moss kommune utførte vesentlig baserte seg på å sjekke prosedyrer og mindre på etterlevelse. Jeg ga uttrykk for min bekymring overfor byens ledende politikere, men fikk ingen respons, tvert i mot. Min bekymring ble ytterligere forsterket da jeg registrerte at mange flinke sykepleiere og helsefagarbeidere sluttet og kompetansen forvitret.

Jeg har registrert at Moss Avis og byens politikere i posisjonen frem til høst har vært meget ivrige på å fronte sosiale aktiviteter, særlig hos private aktører, og dette er selvfølgelig aktiviteter som er meget positive for de pasienter som “tåler” det. Vi har imidlertid en stor gruppe som ikke tåler for mye stimuli og som krever høykompetent personale som kan kartlegge hva de tåler. Det er denne kompetansen som er kostbar og som jeg ikke kan se er utviklet hverken på Orkerød eller i Moss kommune forøvrig. Vi mener det i Moss kommune trengs et skikkelig kompetanseløft innen eldreomsorg og dette kommer til å koste mange penger, men det er helt nødvendig for å levere gode tjenester til alle.

Vi er også bekymret over at Moss kommune ikke tar innover seg hvor raskt eldrebølgen kommer til å komme. Vi ser i siste dagers aviser at Moss kommune skal vente til sammenslåingen med Rygge for å lage sine planer. Dette er for sent. Allerede i 2030 vil antall demente øke med minst 50 prosent, dette er drøye 10 år frem i tid, og disse menneskene skal da ha hjelp fra et høykompetent personale i bofellesskap og sykehjem som må bygges. Vi må også utvikle tjenester på tvers av nye kommunegrenser for pasienter med sjeldnere diagnoser og vi må utvikle differensierte dagaktvitetstilbud som kommunene blir pålagt fra 2020. Per idag er det på landsbasis bare 20% av de demente som får et dagktivitetstilbud 1-2 ganger per uke. Disse sentrene må også bemannes med kompetent personale.

Moss kommune har en meget ambisisøs og bra demensplan, men det holder ikke med planer. Man trenger penger for å løse disse formidable oppgavene. Frivillighet vil her bli viktig med den må også organiseres.

Moss kommune må enten alene eller sammen med idelle organisasjoner drive sine eldreinstitusjoner og fylle dem med kompetent personale.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags