Moss kommune klarer ikke å redde kommuneøkonomien uten å gjøre de svakest stilte til de store taperne i kommunebudsjettet.

Moss kommune er et godt eksempel på hvorfor vi bør innføre statlig finansiering av eldreomsorgen. Etter sammenslåingen av de gamle kommunene har nye Moss havnet i et enormt underskudd og skal budsjettere med et kutt på 200 millioner kroner de fire neste årene. 61 millioner av disse kronene skal tas fra sektoren for helse og mestring, I sin samarbeidsplattform har posisjonen slått fast at det skal ferdigstilles 48 demensboliger innen 2022. Men nå foreslår de at byggestart av omsorgsboligene på Grindvold bør utsettes og at antall sykehjemsplasser bør reduseres. Moss kommune er ikke alene om å kutte i sykehjemsplasser og tiltak som gjør de eldres liv bedre når det skal kuttes i budsjettene. Det er forferdelig trist å se at våre eldre må lide for dårlig økonomisk styring i de forskjellige kommunene. Det er urettferdig og uakseptabelt.

Derfor mener vi at eldreomsorgens finansielle ansvar skal flyttes fra kommune til statlig finansiering. Kvaliteten i eldreomsorgen skal ikke være avhengig av kommuneøkonomi. Private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Det meste sentrale i FpUs eldreomsorg er valgfrihet. Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov, også eldre. De som har et behov for hjelp skal fremdeles få lov til velge hvor de selv skal bo, når dem vil stå opp og hva dem skal ha til middag. En konkurranseutsatt eldreomsorg vil føre til flere aktører som kommer til å kjempe mot hverandre for å gi best mulig tilbud til de eldre. Kun på den måten vil våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre få det livet de fortjener. Alle mennesker skal ha rett til å bestemme over sin egen hverdag uansett tilstand og alder.

LES OGSÅ:

– Færre kutt, bedre byutvikling

Slik skal utgiftene ned: Dramatiske kuttforslag i Moss

– Dette kommer vi til å merke

Rådmannen om økonomien: Det vil komme flere sparetiltak