Elever i korona-stengte skoler: Ikke alle har råd til internett

Mange lavtlønnede familier, og især de som mottar sosialstøtte fra NAV, har ikke 7-800 kroner i måneden til internett., skriver Vanessa Riviere (R).

Mange lavtlønnede familier, og især de som mottar sosialstøtte fra NAV, har ikke 7-800 kroner i måneden til internett., skriver Vanessa Riviere (R). Foto:

Av
DEL

LeserbrevTorsdag 12.mars gikk Regjeringen ut og stengte landet skoler og barnehager. Dette ble bestemt for å prøve å minske smittespredning, noe som er bra. Men det var også sagt at selv om skoler er stengt er det ikke undervisningsfri. Alle i skolepliktig alder skal få undervisning. Lærere rundt om i landet, også her i Moss kommune, har en travel hverdag og lager undervisningsopplegg til elevene. I disse digitale tider skulle en tro at dette ikke er noe problem.

Men, mange lavtlønnede familier, og især de som mottar sosialstøtte fra NAV, har ikke 7-800 kroner i måneden til internett. NAV i de fleste kommuner mener dette skal inngå i satsen for livsopphold. Det er en betydelig andel av livsoppholdet, som da vil gå til Internett. Mange har også begrensninger i forhold til nødvendig nedlasting via mobil, fordi de kun har begrensninger i mobilabonnementet. Mange har kontantkort fordi foreldrene ikke får abonnement på grunn av betalingsanmerkninger.

Dette er noe de fleste av oss ikke tenker på, eller ikke ønsker å snakke høyt om, fordi det jo er en «selvfølge» at vi alle har dette. Alle har jo Internett, ikke sant. Vi lever jo i 2020. Nei, alle har ikke internett. Alle har ikke mobilabonnement med fri 4G. Mange har faktisk ikke mer penger enn at det såvidt rekker til det som er strengt nødvendig, slik som mat, tak over hodet, klær og det som er helt nødvendig for å få hverdagene til å gå opp. Da er ikke internett en selvfølge, og for de barna som da sitter hjemme og ikke får koblet seg til en PC med nett, blir det vanskelig å få den undervisningen de har krav på.

Hvordan skal de da få fulgt med i undervisningen? Har vi tenkt på hvordan vi skal ivareta disse barna, som har krav på undervisning, men som ikke har mulighet til å følge fjernundervisningen? Hvordan skal vi sikre at disse ungene får det de har krav på? Etter opplæringslovens §2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, § 2-15 Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring og § 3-1 Rett til videregående opplæring for ungdom har kommunen og fylkeskommunen nemlig plikt til å sørge for at barn og unge får den opplæringen de har krav på.

Er det mulig for kommunen å opprette abonnement i sitt navn der betalingsanmerkninger er årsaken til at barnet ikke har nødvendig tilgang? Eller få en avtale med en leverandør hvor familien står som innehaver av abonnementet, men kommunen betaler? Kan det gis en ytelse til den familien, som har akkurat nok til at det går rundt, og derfor ikke har krav på supplerende fra NAV, men hvor det barnet ikke får tilgang til internett. Eller at de som bor i kommunal bolig få internett inkludert i leien sin?

I Bergen kommune vedtok man i 2018-budsjettet en post på 11 millioner til gratis internett til lavinntektsfamilier. Moss kan kanskje se til Bergen og bruke erfaring derfra? Om dette viruset blir langvarig er det ikke akseptabelt at barn som har krav på undervisning ikke får det fordi de ikke har tilgang til internett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags