Kvotene for elgjakta i år er nærmest uendret i forhold til fjoråret.

I Moss, Rygge og Råde er kvotene akkurat de samme. Moss: 9, Rygge: 11 og Råde: 25.

I Våler er kvoten på 71 elger, kun én mindre enn fjorårets 72.

– Elgstammen er fortsatt litt lav så vi er litt forsiktige med uttaket. Vi vil prøve å bygge den litt opp, svarer skogbrukssjef i Våler Sven O. Martinsen.

– Hvor lang tid kan det ta?

– Vi er del av et ulverevir så det slår en del ut på det. Men den kan bygges opp relativt fort, et par år eller lenger, anslår Martinsen.

I Vestby er kvoten nå en del av en felles handlingsplan for Follo. Mengden som blir tildelt jaktlagene i kommunen var ikke helt bestemt da denne saken gikk i trykken. Det anslås at den kan ende opp et sted på rundt 60 dyr.

Elgjakta kan starte 25. september for kommunene og jaktlagene som ønsker å gjøre det.