Elgkvoten i Våler er mer enn halvert på 10 år

I toppåret i 2010 kunne 170 elg skytes i Våler under elgjakta. De siste tre årene har kvoten derimot vært på mellom 70 og 80 dyr.