Etter en utrolig rundans hos politikerne, kommunedirektøren og statsforvalteren snudde stemningen hos velforeningen fra jubel til tap. De fikk avslag på sin siste klage på den digre havnehallen. Det gjenstår å se om dette kan bety noe for neste undersøkelse av lokaldemokratiet i Moss.

Denne saken startet med at Rockwool trengte et nytt og tørt lager til råstoffet sitt for å kunne få milljøgevinsten av en ny ovn til 340 millioner. Det hastet med å lande denne løsningen da teknisk utvalg fikk den på sitt bord i fjor.

På forhånd hadde det vært møter mellom ledelsen i Moss havn og administrasjonen i kommunen. Men det kom overraskende på lederen av havnestyret at kommunedirektøren i sin innstilling konkluderte med at de folkevalgte burde si nei til den nye havnehallen. Den skulle bygges der de tidligere beholderne for fabrikkens råstoff var.

Men med den negative anbefalingen fra administrasjonen, så fikk de folkevalgte hjelp fra ledelsen i teknisk etat til likevel å lose et vedtak i havn. Løsningen ble å si ja til en midlertidig dispensasjon hvor lageret kunne stå i maks 10 år. Det sa et klart flertall ja til og flere begrunnet det med at man måtte ta vare på de 130 industriarbeidsplassene på Rockwool. Imidlertid ble det fra politisk hold ikke gitt oppsettende virkning. Dermed startet byggingen av den digre hallen før klagene fra velforeningen var avgjort. Derfor kom det som lyn fra klar himmel da statsforvalteren ga naboene medhold.

Men havnelageret var akkurat ferdigstilt og nå var gode råd dyre. Dette ble startskuddet for en større politisk redningsoperasjon. Ordføreren var i møte med statsforvalteren og understreket miljøgevinsten med en stor reduksjon i byens totale klimautslipp – og arbeidsplassene.

Det var likevel ikke nok for statsforvalteren. For å komme i mål måtte det lages en reguleringsplan for hallen og søkes om en kortvarig disp for bruken. Det har Moss Havn KF gjort og naboene og Ny Kurs har klaget på vedtaket hvor foretaket fikk grønt lys. Nå har statsforvalteren avvist klagen på denne beslutningen. Moss Avis har skrevet en rekke saker om denne prosessen. På sosiale medier har det vært flere reaksjoner. Det er viktig at politiske saker håndteres slik at ikke folk sitter igjen med en følelse av at det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Det må være ett av flere læringspunkter i denne affæren.