– Vi hadde håpet at tallene skulle være lavere. Frelsesarmeen stilte samme spørsmål i november i fjor og til tross for noen ekstraordinære tiltak med økt sosialhjelp og nye retningslinjer fra regjeringen til NAV om å vise mer skjønn, er det fortsatt veldig mange som ikke klarer seg.

Det sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad i en pressemelding fra selskapet. Tidlig i november 2022 spurte Frelsesarmeen,

– Har du og din husstand tilstrekkelig økonomi til å dekke de økte kostnadene i samfunnet nå?

21 prosent svarte nei.

I månedsskiftet januar/ februar spurte Frelsesarmeen samme spørsmål. Fortsatt svarer 21 prosent at de ikke har nok penger til å dekke kostnadene sine.

Mangedobling i Moss

Frelsesarmeen forklarer videre at de fortsatt opplever stort trykk på matkøene, og at sammenlignet var det et mye høyere trykk januar i år, målt opp med januar 2022. Denne økningen har de sett flere steder i landet, blant annet i Moss.

– Vi ser at i byer som Moss har hatt mangedobling av antallet i matkøen der. I januar i 2022 var det vanlig snittet 60–70 husstander per utdeling – nå ligger normalen tett på 300 husstander hver utdeling.

Ifølge SSB har matvareprisene økt med hele 12 prosent fra januar 2022 til januar 2023. Blant de som tjener under 500.000 kroner svarer 36 prosent at de ikke har økonomi til å dekke de økte kostnadene i dagens samfunn.

– I tillegg til økte matpriser har enda en renteøkning dukket opp i nettbanken til folk, og på grunn av inflasjonen spås det flere rentehevinger. Dette kommer på toppen av økte priser på det meste i samfunnet nå og rammer hardt de som allerede sliter, forklarer Herikstad.

Det siste året har konsumprisindeksen steget med 7 prosent. Det er i hovedsak drevet av økte strøm- og matvarepriser.

Målgruppen for undersøkelsen til Ipos har vært et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos`s web panel i uke 4 og 5 og består av 1106 respondenter.