Regjeringens klimaplan som ble lagt fram nylig er dyster lesing for folk og næringsliv i Østfold. At Høyre er villig til å slå så hardt ned på bilisten er sjokkerende. Dette ser mest ut som noe som er lagt fram av Ap, Sp, Sv og MDG.

Høyre vil mer enn tredoble CO₂-avgiften. Det vil kunne sende prisen på bensin og diesel opp med 4–5 kroner. Tjuetallet på prisskiltene på landets bensinstasjoner vil kunne lyse mot landets bilister. AP og SP har tidligere fremmet forslag om å øke bensinavgiftene. MDG ønsker som kjent å øke bensinavgiften med fem kroner, men at Høyre nå kan åpne opp for det samme – det er så man ikke tror det.

Det stopper dessverre ikke der. Klimaplanen vil også åpne for såkalte nullutslippssoner i landets byer. Forbudssoner er et bedre begrep. Vi snakker altså om områder i byene der bensin- og dieselbiler ikke for lov å kjøre.

Ap- og MDG-byrådene i Oslo og Bergen har alt etterspurt dette. Nå leverer Høyre det de ber om. I andre byer der Ap, MDG og Sp har en hånd på rattet kan man nok også vente seg at de begjærlig griper muligheten Høyre nå gir dem.

I klimaplanen sier Høyre at det også nesten utelukkende skal selges nullutslippsbiler i 2025. Vil de ha et forbud mot nye bensin- og dieselbiler? Eller øke avgiftene både på kjøp av bil og det å fylle drivstoff så mye at vanlige folk ikke har råd til å kjøpe eller holde seg med en bensin- eller dieselbil?

Igjen blir nok ikke partiene på venstresiden vonde å be. Senterpartiet har i sitt utkast til nytt partiprogram slått fast at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Høyre skuffer voldsomt. Er det regjerings-Høyre som ønsker å overby venstresiden i radikal klimapolitikk, eller har dette også støtte på grasrota i partiet? For FrP vil det være uaktuelt å støtte radikale, bilfiendtlige og rett fram usosiale klimatiltak