Gå til sidens hovedinnhold

En gledens dag for landskapsvernet

DEBATT

Endelig kom den gledelige nyheten om at planene om å legge ny riksvei 19 over jordene på Carlberg er skrinlagte en gang for alle! Stor takk og ros til både nasjonale og lokale politikere, særlig sistnevnte, som har vist standhaftighet i denne saken. Både vi i Landskapsvernets venner Rygge og i Moss og Omegn Tenkepark, tror faktisk på et politisk stemningsskifte med hensyn til jordvern. Visse signaler i senere tid kan tyde på det. Det er i så fall ikke et øyeblikk for tidlig!

Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark vil rette en stor takk til Karine Westerveld og Bjørn Boge for deres utrettelige arbeid mot galskapen på Carlberg! Begge er æresmedlemmer av Landskapsvernets Venner Rygge, vi tror knapt noen annen forening har æresmedlemmer som til de grader har fortjent sitt æresmedlemskap. I nært samarbeid med Carlbergs eiere, Marit og Carl Gauterud, har Karine og Bjørn jobbet mot sentrale myndigheter for å stoppe riksveiplanene over jordene på Carlberg. Nå er det store arbeidet de har nedlagt, omsider kronet med seier.

I all beskjedenhet så har både Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark også gjort det lille vi har kunnet. Vi har skrevet en rekke innlegg om saken og sendt våre innsigelser til både fylkesmann og samferdselsdepartement. Selv om saken omsider har tatt en svært gledelig vending, er det likevel tid for en smule refleksjon. En kan sannelig spørre seg hvordan et forslag om riksvei i landskapsvernområdet i det hele tatt kunne oppstå. Hva enda underligere er, er at forslaget ble tatt alvorlig av sentrale myndigheter! Det var tydeligvis ikke nok for enkelte at Carlberg gård og Værne Kloster landskapsvernområde allerede er sterkt berørt av herjingene til Bane Nor! ”Vi orker ikke mer enn det vi står i igjennom jernbaneutbyggingen over gården vår,” uttaler Marit Gauterud til Moss Avis 10. april. Like fullt skulle altså familien Gauterud bli utsatt for trusselen om en fullstendig utradering av Carlberg. Arrogansen til Statens Veivesen er vel kjent. Der i gården ser en ikke annet enn egen sak. Men at samferdselsdepartementet ikke straks avviste galskapen og sparte familien Gauterud for den store psykiske belastningen dette vitterlig har vært for dem, er ikke til å tro!

Statens veivesen brukte konsulentfirma Rambøll til å utrede planen om riksvei over jordene på Carlberg. I fullt alvor hevdet Rambøll at de nordligste områdene av Værne Kloster landskapsvernområde ikke er like verdifulle som de sydligste! Landskapsvernområdet er en helhet, noe verken Statens vegvesen eller Rambøll har evne, kompetanse eller interesse av å se. Carlberg gård er helt avgjørende for å forstå Værne Klosters historie og rike tradisjoner. En kan saktens også spørre seg om hvor mye sludderet med utredningen har kostet Statens Veivesen, og dermed skattebetalerne!

Men det er ingen grunn til å dvele lenger ved fortiden. I Moss Avis 10. april uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide: ”Ingen av de alternativene vi går videre med vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde.” Klar tale fra samferdselsministeren der, altså! For egen del legger vi til, og det skulle da også bare mangle. Vi snakker faktisk her om en av Norges beste jordbrukseiendommer og et landskapsvernområde vernet ved kongelig resolusjon, uansett hva eksempelvis konsulentfirma Rambøll måtte mene om de ting! En av våre lokalpolitikere har uttalt: ”Vi vil ikke ha den fordømrade veien gjennom landskapsvernområdet!” Bedre og mer presis kan det i grunnen ikke sies.

For Landskapsvernets Venner Rygge,

Arnulf Johannessen.

For Moss og Omegn Tenkepark,

Audun Johannessen.

Les også

Enorm lettelse over Hareides fire korridorer for ny riksvei 19 i Moss

Kommentarer til denne saken