Det er innført leksefri skole i Moss. Mange elever og foreldre er positive. Mange er mer usikre på tiltaket.

Leksefritt betyr fritt for skolearbeid etter skoletid. Signaleffekten til elevene og foreldre kan i ytterste konsekvens være at de ikke trenger å jobbe med læring utenfor skoletiden. I utgangspunktet er dette som samfunnet ellers, men vi trenger at elevene motiveres til ekstra egeninnsats så vel som i det øvrige arbeidsliv – en leksefri skole må ikke bli en skole uten forventninger til elever og foresatte.

Mange foreldre har fulgt sine barns opplæring gjennom leksehjelp og hjemmearbeid. Leksehjelp har vært nyttig for mange elever og en god læringsarena. Leksefri skole vil ikke kreve mindre oppfølging fra foreldrene – snarere tvert imot. Foreldre bør nå være seg bevisst og snakke med barna sine om skolearbeid og læreplaner. Fra leksehjelp til utforsking av elevens skolehverdag og tema gjennom åpen dialog. Leksefri skole fjerner mange ulikheter og stressfaktorer for eleven – det er bra. Med mindre stress og mestringspress kan elevene ha lettere for å fortelle om sine erfaringer og opplevelser i skoletiden – alle foreldre bør benytte seg av dette vinduet inn til barnets utvikling. Foreldrenes tilgang til læringsplaner i digitale plattformer gir et godt innblikk i alt det elevene lærer og gjør på skolen, samtidig som barnet får repetert det de har jobbet med.

I ungdomsskolen stilles høyere krav til elevene, også med leksefri. Det er viktig at elevene oppmuntres til egeninnsats selv om dette ikke er pålegg eller defineres som lekser. Lærerne må kunne forvente at elevene forbereder seg til prøver, at elevene jobber godt med innleveringer og at presentasjoner øves til – også hjemmefra. Hjemmearbeid kan være å reflektere eller fordype seg i tema dagens skoledag med ønske om å bli bedre enn kun ved skolearbeid på dagtid – ekstrainnsats bør oppleves som noe positivt.

Ungdommene våre trenger veiledning i hvordan de skal lære og utvikle seg – dette kan de få fra skole, men også i samtale med familie, venner og bekjente. Mange foreldre og ungdommer forstår at litt ekstra innsats ved læring betaler seg – uten at vi skal måtte kalle det lekser.

Lærerne må kunne ha forventninger til elevene, også i takt med elevenes økende alder og modning. Lærerne må kunne oppfordre til refleksjoner utenfor skoletid og selvstudier - uten at dette skal defineres som lekser eller være et krav – da kan lærerne nå hver enkelt elev på deres ulike nivå og utforskningsstadier.

Det er spennende med en leksefri skole – vi håper alle det skal være den beste skolen elevene våre kan få.

MDG ønsker en leksefri skole velkommen. Vi vil følge opp forsøksordningens evalueringer og resultat – og aktivt bidra med justeringer til beste for elevenes fremtid.