Høyre stemte i Miljø- og Samferdselsutvalget for at det skulle være kollektivfelt fra Gimle til kanalbrua. Men vi stemte mot et kollektiv- og tungtransportfelt opp Rådhusbrua.

Hvis kun tungtransport og busser skal få kjøre i høyrefelt opp rådhusbrua, vil det feltet gå mye raskere enn det andre feltet, det er jo hensikten med kollektiv- og tungtransportfeltet.   Vi kan anta, med stor sannsynlighet, at hvis vi legger til rette for at tungtransporten prioriteres gjennom byen, så vil det komme enda flere trailere som vil benytte seg av RV19. Og enda flere trailere vil selvsagt redusere fremkommeligheten til bussene. Resultatet for kollektivtransporten er at den ikke kommer fortere frem, resultat for byen er at vi får flere tunge trailere på vei igjennom byen.  

Høyre vil gjerne være med å tilrettelegge for en god kollektivløsning, men vi må velge smartere løsninger.