Moss og Omegn Tenkeparks uforbeholdne ros til byens politikere for at de snudde med tanke på vanviddet om å anlegge en midlertidig gang- og sykkelbru over Kanalen!

En særlig takk og ros til alle som har motarbeidet bruplanene, ingen nevnt ingen glemt. Vi er ikke i tvil om at det gledelige utfallet henger sammen med at det er valgår i år. Ingen, og slett ikke byens politikere, har unngått å legge merke til at praktisk talt alle i Moss var i mot planene om å rasere deler av Kanalparken. Det snakkes ofte om forbrukermakt i våre tider. Synd det ikke snakkes like mye om velgermakt.

Ikke minst i Moss, burde flere tenke seg nøye om hvert fjerde år, og bruke sin stemme til nettopp å si opp politikere man ikke har tillit til!

Vi har sagt det før, men gjentar det gjerne, bykanaler er ikke vanlige i Norge. Kanalen i Moss er et bortimot unikt kystkulturminne. Knapt i noen annen norsk by finner enn en kanal maken til vår. Kanalen med tollbod, park og utsyn mot horisonten hører avgjort til de aller siste estetiske og særpregede detaljene i Moss sentrum. La det være slik i framtiden også!

At Kanalen med nære omgivelser ikke er fredet, sier det meste om såkalt antikvarisk myndighet her til lands. Å skulle rette et slikt forslag til Fylkeskonservatoren i Østfold er nytteløst. Der i gården ønsker man ikke å frede noe som helst, aller minst i Moss og omegn! Derfor hviler det et stort ansvar på våre lokale myndigheter når det gjelder å bevare den lille smule kulturarv som fremdeles finnes i Moss, herunder Kanalen!

Moss og Omegn Tenkepark gratulerer byens befolkning med en fortsatt intakt kanal og park!