Gå til sidens hovedinnhold

En stemme for de som ikke blir hørt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv i verdens rikeste land må penger spares, men hvorfor er ofte ofrene de som ikke har makt eller myndighet til å ta til motmæle?

Selv har jeg aldri stått i en situasjon hvor økonomiske kutt i en sektor påvirker meg personlig. Før nå!

Gjennom økt engasjement har jeg sett hvordan forvaltningen av barnas beste behandles som ren økonomistyring. Som et ledd i kvalitetsheving i barnehagesektoren har landets ledere besluttet et mål om 50% ansatte med barnehagelærerutdanning innen 2025, og det er flott. Men det hjelper svært lite på den belastningen de ansatte står i hver dag mens de prøver å få et fang til å bli fire eller multitasker lunsjlogistikk med snørrtørking. Det hjelper ikke med fine ord når gjennomføringen i praksis er umulig!

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet». Sitatet er hentet rett fra rammeplanen som er forankret i både barnehageloven, grunnloven og barnekonvensjonen, men jeg tviler på at barna får være med på å medvirke når kommunen kutter i deres tilbud.

Så over til det faktiske problemet. I skredderåsen barnehage har de en unik løsning for de eldste barna. Barnehagen benytter seg av lokaler på skolen. Dette ble nok i sin tid gjort for å øke antallet plasser i barnehagen. Nå som jeg ser det som far, barnehagelærerstudent og FAU-representant ser jeg langt flere fordeler med det enn flere kvadratcentimeter pr. barn. Denne «avdelingen» vurderes nå nedlagt av Moss kommune fordi det akkurat per nå ser ut til at det kan bli ledige plasser i de kommunale barnehagene i byen og den aktuelle barnehagen.

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole» (Rammeplanen for barnehager).

En nedleggelse av dette gode fremstår ikke for meg som noe som er i tråd med det mandatet som er gitt barnehagene. Jeg kan heller ikke se hvordan dette skal være besparende om man tenker litt mere langsiktig enn budsjettet for 2022/2023.

Vi kan ikke stikke under en stol at Skredderåsen barnehage ligger i et område med et stort mangfold. Og selv om mangfold på de aller fleste måter er bra følger det også noen utfordringer. Jeg vil tro jeg har de fleste med meg når jeg sier at fordelene med tidlig innsats er store, og kanskje avgjørende for et barns fremtid og denne innsatsen kan på lengre sikt vise seg å være besparende i langt større grad enn en nedjustering av dagens tilbud. Ved en slik innsats kan vi kanskje få ned antallet barn med behov for spesialundervisning i skolen, redusere antallet som dropper videregående, øke rekruttering til høyere utdanning og så videre.

For det er nettopp slike ting som fungerer. Gjennom smågrupper og utnyttelse av areal og rom bidrar det strukturelle til at barna blir sett som enkeltindivider og ikke en grå masse hvor tilbud og aktiviteter må inkludere alle uansett behov og ferdighetsnivå. Ved sistnevnte tilfelle vil enkeltbarn drukne i mengden og ordet inkludering blir nettopp det – et ord, uten betydning eller substans.

Det er ikke dermed sagt at en løsning som i dag, der femåringene er på skolen løser alle problemer, men hvis vi kan fjerne en del av utryggheten det medfører å starte på skolen er det i hvert fall ett problem mindre å sette søkelys på slik at ressursene kan distribueres til andre områder som krever oppmerksomhet.

For det er nok områder å ta av og det er på høy tid at proaktivitet vektlegges på andre områder enn neste års kommunebudsjett.

Jeg er samtidig fullstendig klar over at dette ikke er et tilbud alle har, men det fremstår likevel som kontraproduktivt å fjerne gode tilbud. Barnehagen er en sektor der det må satses og oppgraderes. Ikke bare på papir og i politiske møter, men i den reelle barnehagehverdagen.

Barna våre er fremtiden, og slik jeg ser det forvaltes de nå på en særdeles dårlig måte fra politisk hold.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.