Moss kommune åpnet onsdag for at også uorganisert ungdom kan delta på trenings- og fritidsaktiviteter. Kommunedirektøren i Moss så ingen grunn til å hindre denne aldersgruppen fra å delta på ordinær trening eller annen aktivitet. Det er en viktig og riktig prioritering av Moss kommune.

Dessverre er det slik at den organiserte idretten i mange, mange år har slitt med frafallet, særlig i aldersgruppen 15 til 19 år. Årsakene er det forsket på, det er satt inn ekstra tiltak av idretten selv, men det er så langt ikke vært mulig å komme opp med hverken gode svar eller tiltak. Det gjør at en stor gruppe ungdom står uten tilbud, selv om det åpnes opp for den organiserte idretten.

I en situasjon hvor vi vet at barn og unge sliter med at tilbudene er stengt er det viktig å åpne sosiale møteplasser også for denne gruppen. Ikke fordi uorganisert ungdom sliter mer i korona-tiden enn andre, men fordi tilbud til uorganisert ungdom dessverre ofte går under radaren. De har ingen store organisasjoner som snakker sin sak. I motsetning til i den organiserte idretten og andre organiserte fritidsaktiviteter hvor politikere og andre samfunnsengasjerte kan se sitt engasjement som en del av en karrierevei.

Mange unge opplever koronakrisen som svært krevende. Det er dessverre også mange unge som opplever at de betaler en høyere pris enn det voksne gjør. Organisasjoner som jobber med mental helse er rett og slett bekymret for ungdommen. Sammen med helsearbeidere er organisasjonene redde for at korona-pandemien kan etterfølges av en pandemi av psykiske problemer for unge.

En av bekymringen går på at det ikke i tilstrekkelig grad er presentert tiltak for å ivareta den psykiske helsen i takt med innstrammingene som er gjort i samfunnet.

Moss kommunes fritidsklubber har hele tiden holdt åpent med et tilbud utendørs, men nå planlegger de å komme i gang med aktiviteter innendørs også.

Når det åpnes også for uorganisert ungdoms aktiviteter løser ikke det alle problemer knyttet til psykisk helse for ungdom. Men det er et konkret og viktig bidrag som kan være med på å lette situasjonen for noen, når de nå er fanget opp på radaren.

Åpner også for uorganiserte fritidsaktiviteter i Moss

Nå er nye koronaregler i Moss vedtatt – se alle her